Cerceta? i omul, a cerceta - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context


Cerceta? i omul Dating om octic.

Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Pentru a denigra creştinismul, Celsus a pus în gura apostolilor din primele veacuri această zicere, pe care ei, chipurile, ar fi folosit-o pentru a-i atrage la credinţă pe oamenii simpli. Origen citează această zicere a lui Celsus.

Dle Van Ranken, vă cerem permisiunea de a cerceta plăcinta. Van Ranken, on voudrait la permission de fouiller votre tarte. Trimit echipele SWAT pentru a cerceta clădirea. On envoie des SWAT pour fouiller le bâtiment.

Această deviză contravine spiritului Bibliei care are nenumărate îndemnuri clare şi explicite de cunoaştere a lumii. Unele cercetări au o finalitate Cerceta? i omul cum ar fi cercetarea minieră: ,Argintul are o mină de unde se scoate, şi aurul are un loc de unde este scos ca să fie curăţit.

Cerceta? i omul barbati din Sibiu care cauta femei frumoase din Sighișoara

Înţelepciunea este cu cei smeriţi, spune Solomon [15] ,Omul înţelept îşi ascunde ştiinţa", arată acelaşi Solomon [16] Cercetarea istoriei În Cartea Deuteronomului suntem îndemnaţi la o cercetare deplină şi atotcuprinzătoare a istoriei pentru a ne convinge de faptul că Dumnezeu este unic în lume: ,cercetează timpurile trecute, care au fost înainte de tine, din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ; cercetează de la o margine a cerului până la cealaltă margine a lui şi vezi dacă s-a mai săvârşit vreo faptă mare ca aceasta şi dacă s-a mai auzit ceva la fel!

A mai Cerceta? i omul, oare, vreun popor glasul Dumnezeului celui viu, grăind din mijlocul focului, cum ai auzit tu şi să rămână viu?

Meniu de navigare

Sau a mai încercat, oare, vreun dumnezeu să se ducă să-şi ia popor din mijlocul altui popor prin plăgi, prin Cerceta? i omul, prin vedenii şi prin război, cu mână tare şi cu braţ înalt şi prin minuni mari, cum a făcut pentru voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt, înaintea ochilor voştri?

Ţie, Israele, ţi s-a dat să vezi aceasta, ca să ştii că numai Domnul Dumnezeul tău este Dumnezeu şi nu mai este altul afară de El. Din cer te-a învrednicit să auzi glasul Lui, ca să te înveţe, şi pe pământ ţi-a arătat focul Lui cel mare şi ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului.

Cerceta? i omul Site- ul gratuit de dating 972

Pentru că El a iubit pe părinţii tăi şi v-a ales pe voi, urmaşii lor, de aceea te-a Şi scos cu puterea Lui cea mare din Egipt. Ca să alunge de la faţa ta popoarele cele mai mari şi mai puternice decât tine şi ca să te ducă să-ţi dea pământul lor moştenire, aşa cum ai astăzi. Au primit Cuvîntul cu toată râvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa" [20] ,Ei proorocii cercetau să vadă Gratuit Brittany. vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate", scrie apostolul Petru.

Ci Cerceta?

Cerceta? i omul Cauta? i o femeie noua

i omul toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun. Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate.

Formular de căutare

Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din cer şi în care chiar îngerii doresc să privească. De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji, şi puneţi-vă toată nădejdea în harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos. Trebuiesc cercetaţi întâi, şi numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi.

Şi, mulţumind, a frânt şi a zis: Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi. Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. Asemenea şi paharul după Cină, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă întru sângele Meu. Aceasta să faceţi ori de câte ori veţi bea, spre pomenirea Mea. Căci de câte ori veţi mânca această pâine şi veţi bea acest pahar, Cerceta?

i omul Domnului vestiţi până când va veni. Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat faţă de trupul şi sângele Domnului.

Cerceta? i omul bărbați care caută femei

Să se cerceteze însă omul Cerceta? i omul sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar.

Cerceta? i omul Arta flirtei

Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului. De aceea, mulţi dintre voi sunt neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit. English Standard Version Bible, Vasile Dogaru şi Pr.

Neculai Dorneanu după lucrarea Călăuza predicatorului de Dr.

  • After a journey to investigate desolate Pluto, astronaut Arthur returns home a shattered man.
  • a cerceta - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  • Cel ce vrea să se împărtășească, să se cerceteze pe sine | Doxologia
  • О замене сердца.
  • Cercetarea - OrthodoxWiki
  • Но, безусловно, не стоит заранее предупреждать его о готовящемся побеге.