Femeie datand omul


Comunicarea analizează motivele pentru care femeile tind în mod persistent să fie mai puțin remunerate decât bărbații și prezintă moduri posibile de combatere a acestei discriminări.

Femeie datand omul

Dar aceasta este totodată legată de diverși factori juridici, sociali și economici, precum modul de valorizare a locurilor de muncă. Diferența de remunerare este mai mare decât media în întreprinderile din sectorul privat.

Femeie datand omul

Aceasta crește în raport cu mărimea întreprinderii și cu vârsta, nivelul de Femeie datand omul și vechimea în muncă Femeie datand omul persoanei. Comunicarea identifică patru moduri de reducere a discriminării de remunerare: Îmbunătățirea aplicării legislației europene existente și utilizarea campaniilor de informare pentru a sublinia respectarea principiului aceleiași remunerări pentru o muncă de valoare egală Femeie datand omul Exploatarea pe deplin a strategiei Europa pentru creștere și locuri de muncă, aceasta având printre obiective reducerea diferenței de remunerare; Încurajarea angajatorilor atât din sectorul public, cât și din cel privat să pună în aplicare egalitatea salarială; Schimbul de exemple de bune practici la toate nivelurile de guvernare.

Femeie datand omul

Orientările includ: dreptul angajaților de a avea informații privind nivelurile de remunerare; rapoarte regulate privind nivelurile remunerației medii de către întreprinderile cu peste 50 de angajați; audituri salariale organizate la nivel național pentru întreprinderi și organizații cu peste de angajați; date actualizate privind diferența de remunerare dintre femei și bărbați. Acesta este consacrat în Tratatul privind Uniunea Europeană [articolul 2 Femeie datand omul articolul 3, alineatul 3 ], Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene [articolul 8articolul 10 și articolulalineatul 1 ], Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene articolul 23 și constituie una dintre cele cinci priorități din Carta femeilor.

Femeie datand omul