Publicitate Adunarea Elve? iana gratuita


Femeie bogata in cautarea unui tanar pentru nunta Sau intalni? i barba? ii Montreal

Propunere de regulament Considerentul 1 1 Politica comună în domeniul Publicitate Adunarea Elve? iana gratuita a fost reformată prin Regulamentul UE nr. Obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului și cerințele privind controlul și asigurarea respectării normelor în sectorul pescuitului sunt stabilite la articolele 2 și 36 Publicitate Adunarea Elve? iana gratuita regulamentul respectiv.

Punerea sa în aplicare cu succes depinde de un sistem Publicitate Adunarea Elve? iana gratuita control și de asigurare a respectării normelor eficace și actualizat. Punerea sa în aplicare cu succes depinde de un sistem de control direct, simplu, transparent și eficace, care să asigure o respectare eficace, uniformă și actualizată în statele membre. Prin urmare, ar trebui să fie modificat pentru o mai bună abordare a cerințelor privind controlul și asigurarea respectării aplicării normelor politicii comune în domeniul pescuitului în conformitate cu Regulamentul UE nr.

Amendamentul 4 Propunere de regulament Considerentul 4 a nou 4a Un proces coerent, clar, transparent, echitabil și robust de asigurare a respectării politicii comune în domeniul pescuitului nu doar contribuie la promovarea unei industrii dinamice a pescuitului și asigură un nivel de trai echitabil pentru comunitățile de pescari, ci ajută totodată la realizarea sustenabilității în sectorul pescuitului și la atingerea obiectivelor în materie de biodiversitate.

Amendamentul 8 Propunere de regulament Considerentul 12 12 Pescuitul la scară mică joacă un rol important în Uniune, din punct de vedere biologic, economic și social.

Ținând cont de eventualul impact al pescuitului la scară mică asupra stocurilor, este important să se controleze dacă activitățile de pescuit și eforturile de pescuit ale navelor de dimensiuni mai mici sunt în concordanță cu normele politicii comune în domeniul pescuitului.

Site- ul gratuit de dating pentru un singur exigent caut femei divortate oltenița

În acest scop, este necesar să se obțină date privind poziția acestor nave. Prin Publicitate Adunarea Elve? iana gratuita, statele membre ar trebui să poată urmări toate navele de pescuit, inclusiv navele de pescuit care au o lungime mai mică de 12 metri.

În ceea ce privește navele cu o lungime de 12 metri, este posibilă în prezent utilizarea dispozitivelor mobile care sunt mai puțin costisitoare și care sunt ușor de utilizat.

 1. На широких улицах полно было народу.
 2. В дверном проеме возник его силуэт.
 3. Конечно, я понимаю, как тебе хочется что-либо сделать.
 4. "Как же могла я надеяться на удачу, - корила она .
 5. Locul de dating casual dating
 6. Geneva Capital Elveția. Orașul de la Geneva din Elveția
 7. vipescorte.ro - Only the Best Free Live Cams

În acest scop, este necesar Publicitate Adunarea Elve? iana gratuita se obțină date privind poziția acestor nave și ar trebui să fie posibilă primirea acestor date la intervale regulate, în mod ideal aproape în timp real, fără a aduce atingere altor cerințe incluse în acordurile internaționale.

În ceea ce privește respectivele nave, este posibilă în prezent utilizarea dispozitivelor mobile care sunt mai puțin costisitoare și care sunt ușor de utilizat. În orice caz, punerea în aplicare a unor astfel de măsuri trebuie să fie echilibrată și proporțională, nu trebuie să implice o sarcină excesivă pentru flotă, îndeosebi pentru flota de mici dimensiuni, și trebuie să primească asistență de la Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură.

Categorii stiri

Amendamentul 9 Propunere de regulament Considerentul 14 a nou 14a Ar trebui să fie posibil Privind o singura femeie in 63 se echipeze navele de pescuit, în mod voluntar, cu sisteme de TVCI.

În acest caz, aceste nave ar trebui să se bucure de avantaje adecvate, cum ar fi eliminarea punctelor. Amendamentul 10 Propunere de regulament Considerentul 15 a nou 15a În vederea îndeplinirii obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului, ar trebui să se țină seama pe deplin de bunăstarea animalelor, în conformitate cu articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene TFUE și, după caz, de siguranța produselor alimentare și a hranei pentru animale și de sănătatea animalelor.

Amendamentul 12 Propunere de regulament Considerentul 18 18 În ceea ce privește navele cu o lungime de cel puțin 12 metri, este important ca informațiile cuprinse în jurnalele de pescuit să fie mai exacte și să includă date privind capturile pentru fiecare lansare sau operațiune, întrucât acest lucru va spori eficacitatea controalelor. În cazul navelor cu o lungime mai mică de 12 metri, obligațiile legate de completarea și transmiterea jurnalelor de pescuit ar trebui simplificate, iar comandanții ar trebui să transmită informațiile conținute în jurnalul de pescuit doar o singură dată, înainte de sosirea în port.

În cazul flotei costiere artizanale și al pescuitului fără nave, jurnalul de bord electronic și transmiterea informațiilor respective nu ar trebui să implice o sarcină disproporționată pentru navele respective și pentru capacitatea lor de a pescui. Pentru a asigura un nivel adecvat de control asupra acestor nave, statele membre ar trebui să le monitorizeze activitățile prin intermediul unui format simplificat pentru ținerea unui jurnal Publicitate Adunarea Elve?

iana gratuita bord electronic și pentru transmiterea informațiilor din jurnalul de bord.

Cum să obțineți

Astfel, în cazul navelor cu o lungime totală mai mică de 12 metri, comandanții ar trebui să transmită informațiile conținute în jurnalul de pescuit cel puțin o dată înainte de începerea operațiunilor de debarcare. Amendamentul 13 Propunere de regulament Considerentul 20 20 Atunci când o navă de pescuit pleacă din port, aceasta ar trebui să inițieze imediat un jurnal de pescuit, un identificator unic al campaniei de pescuit fiind alocat campaniei respective.

Jurnalul de pescuit, declarațiile de transbordare și declarațiile de debarcare ar trebui să includă o trimitere la acest identificator unic al campaniei de pescuit pentru Publicitate Adunarea Elve? iana gratuita permite controale intensificate și pentru a îmbunătăți validarea datelor de către statele membre și trasabilitatea produselor pescărești în lanțul de aprovizionare.

Pentru a îmbunătăți și a simplifica transmiterea informațiilor privind pierderile de unelte de pescuit către autoritățile competente ale statelor membre, formatul jurnalelor de pescuit ar trebui să includă informații privind uneltele pierdute.

Pentru a Publicitate Adunarea Elve? iana gratuita și a simplifica transmiterea informațiilor privind uneltele de pescuit și pierderea de unelte de pescuit către autoritățile competente ale statelor membre, formatul jurnalelor de pescuit ar trebui să includă informații privind uneltele și uneltele pierdute.

Atunci când sunt necesare informații aproximative, acestea ar trebui considerate ca fiind orientativ. Amendamentul 14 Propunere de regulament Considerentul 24 24 Normele privind transmiterea datelor agregate privind capturile și eforturile de pescuit către Comisie ar trebui simplificate prin prevederea unei singure date pentru transmiterea tuturor documentelor. Aceste date nu ar trebui utilizate în scopuri comerciale.

Amendamentul 15 Propunere de regulament Considerentul 26 26 Dispozițiile privind capacitatea de pescuit ar trebui actualizate pentru a face trimitere la Regulamentul UE nr. Parametrii tonajului brut TB și ai puterii motorului exprimată în kW utilizați pentru măsurarea capacității de pescuit ar trebui revizuiți și, dacă este cazul, înlocuiți în funcție de acuratețea, adecvarea și pertinența pentru flota de pescuit a Uniunii pentru a permite politicii comune în domeniul pescuitului să contribuie la îmbunătățirea siguranței și a condițiilor de lucru pentru operatorii navelor de pescuit.

Amendamentul 16 Propunere de regulament Considerentul 30 30 Pescuitul de agrement joacă un rol important în Uniune, din punct de vedere biologic, economic și social. Ținând cont de impactul semnificativ al pescuitului de agrement asupra stocurilor, este necesar să se pună la dispoziție instrumente specifice care să permită efectuarea unui control Publicitate Adunarea Elve?

iana gratuita al pescuitului de agrement de către statele membre. Un sistem de înregistrare sau de acordare de licențe ar trebui să permită o statistică exactă a persoanelor fizice și juridice care participă la pescuitul de agrement și colectarea de date fiabile privind capturile și practicile. Colectarea de date suficiente și fiabile privind pescuitul de agrement este necesară pentru a evalua impactul acestor practici de pescuit asupra stocurilor și pentru a furniza statelor membre și Comisiei informațiile necesare pentru o gestionare și un control Publicitate Adunarea Elve?

A intervenit o problemă.

iana gratuita ale resurselor biologice marine. Ținând cont de impactul semnificativ al pescuitului de agrement asupra stocurilor, este necesar să se pună la dispoziție instrumente specifice care să permită efectuarea unui control uniform, eficace și cuprinzător al pescuitului de agrement de către toate statele membre, prevăzând un sistem de sancțiuni adecvate în caz de nerespectare.

Cum stabilești prețul produsului/serviciului tău

Colectarea de date suficiente și fiabile privind pescuitul de agrement este necesară pentru a evalua impactul ecologic, economic și social al acestor practici, îndeosebi pentru evaluarea stocurilor, și pentru a furniza statelor membre și Comisiei informațiile necesare pentru o gestionare și un control eficace ale resurselor biologice marine.

Amendamentul 17 Propunere de regulament Considerentul 32 32 Dispozițiile privind controalele la nivelul lanțului de aprovizionare ar trebui clarificate pentru a permite statelor membre să efectueze controale și inspecții în toate etapele de comercializare a produselor pescărești și de acvacultură, de la prima vânzare la vânzarea cu amănuntul, inclusiv transportul.

Amendamentul 18 Propunere de regulament Considerentul 32 a nou Publicitate Adunarea Elve? iana gratuita În termen de șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisia și statele membre ar trebui să pregătească și să lanseze o campanie de comunicare îndreptată către pescari și alți operatori din sectorul pescuitului recreativ pentru a îi informa în mod corespunzător cu privire la noile dispoziții ale prezentului regulament.

Dating Femei Paimpol. Site- ul de dating echivalent in Badoo

Amendamentul 19 Propunere de regulament Considerentul 33 33 Normele aplicabile plasării produselor pescărești și de acvacultură în loturi ar trebui clarificate. Ar trebui clarificat faptul că loturile ar trebui să fie alcătuite din produse pescărești și de acvacultură aparținând unei singure specii, cu excepția cazurilor în care acestea constau în cantități foarte mici.

Geneva Capital Elveția. Orașul de la Geneva din Elveția

Ar trebui să fie posibilă fuzionarea loturilor pentru a crea un nou grup, atât timp cât cerințele de trasabilitate sunt îndeplinite și este posibilă identificarea originii și a speciilor acestor produse pescărești și de acvacultură de-a lungul întregului lanț alimentar.

Amendamentul 20 Propunere de regulament Considerentul 34 34 În conformitate cu cerințele de trasabilitate prevăzute la articolul 18 din Regulamentul CE nr.

În sectorul pescuitului, trasabilitatea este importantă nu numai din punctul de vedere al siguranței alimentelor, dar și pentru a permite controale și asigura protecția intereselor consumatorilor. În sectorul pescuitului, trasabilitatea este importantă nu numai din punctul de vedere al siguranței alimentelor, dar și pentru a permite controale, a asigura protecția intereselor consumatorilor, a combate pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat și a proteja pescarii care respectă legea de concurența neloială.

Amendamentul 21 Propunere de regulament Considerentul 37 37 Aceeași normă ar trebui să se aplice produselor pescărești și de acvacultură importate din țări terțe. În cazul produselor Publicitate Adunarea Elve? iana gratuita, informațiile obligatorii privind trasabilitatea ar trebui să includă o trimitere la certificatul de captură prevăzut de Regulamentul CE nr. Amendamentul 22 Propunere de regulament Considerentul 40 40 Pentru a atinge obiectivele Publicitate Adunarea Elve?

 • Dating femei Seniori Cannes
 • Agen? a intalnire Toulouse.
 • Între timp, descoperirea Americii de către Columb și a noilor rute către Asia de către navigatorii portughezi, coroborate cu ascensiunea Imperiului Otoman, au erodat dominația exercitată de negustorii italieni și de republicile maritime asupra comerțului cu Orientul, ceea ce a produs un declin economic accentuat al peninsulei.
 • Miercuri, 29 ianuarie
 • Stiri din categoria Stiri COSR - Comitetul Olimpic si Sportiv Roman
 • Turiștii de la Geneva, care trăiesc pe teritoriul său în hoteluri, pensiuni sau campinguri, Cardul de Transport Geneva este prevăzut cu un card special de transport, valabil pentru toate transporturile publice de la Geneva în zona Număr 10 în perioada de reședință.
 • Она старалась выпускать дым в сторону - Извини, - шепнула Эпонина своей приятельнице.
 • Hugging Face – The AI community building the future.

iana gratuita comune în domeniul pescuitului, fiabilitatea și colectarea completă a datelor privind capturile este extrem de importantă. În special înregistrarea capturilor în momentul debarcării ar trebui efectuată în cel mai fiabil mod cu putință. În acest scop, este necesară consolidarea procedurilor privind cântărirea produselor pescărești la debarcare. În special înregistrarea capturilor în momentul debarcării ar trebui efectuată în cel mai fiabil mod cu putință, fără a împiedica, însă, activitatea antreprenorială a operatorilor.

Browser incompatibil

În acest scop, este necesară simplificarea Hotmail cauta femeie privind cântărirea produselor Publicitate Adunarea Elve? iana gratuita la debarcare. Amendamentul 23 Propunere de regulament Considerentul 41 41 Cântărirea ar trebui efectuată utilizând sistemele aprobate de autoritățile competente și de operatorii înregistrați de statele membre pentru executare unor astfel de sarcini.

Toate produsele ar trebui cântărite pentru fiecare specie în parte la debarcare, întrucât acest lucru va garanta o raportare mai exactă a capturilor.

Atractii principale. Ce să vezi

În plus, registrele de cântărire ar trebui înregistrate electronic și păstrate timp de trei ani. Toate produsele ar trebui cântărite pentru fiecare specie în parte, cu excepția cazului în care statul membru în cauză a adoptat un plan de eșantionare aprobat de Comisie, întrucât acest lucru va garanta o raportare mai exactă a capturilor.

Operatorii ar trebui să depună toate eforturile pentru a se asigura că operațiunea de cântărire nu conduce la nicio întârziere în comercializarea produselor Publicitate Adunarea Elve? iana gratuita. Respectivele sisteme ar trebui să îndeplinească cerințele minime convenite între statele membre, în vederea standardizării acestora pe întregul teritoriu al Uniunii.

Stiri "Stiri COSR"

Amendamentul 24 Propunere de regulament Considerentul 43 43 Pentru a îmbunătăți controalele și a permite validarea rapidă a datelor de înregistrare a capturilor, precum și schimbul rapid de informații între statele membre, este necesar ca toți operatorii să înregistreze datele în Intalnire gratuita cu un singur parinte digital și să transmită datele în format electronic în termen de 24 de ore statelor membre. Acest lucru vizează în special declarațiile de debarcare, notele de vânzare și declarațiile de primire.

Acest lucru vizează în special declarațiile de debarcare și declarațiile de primire.

Facebook Dating Dating Anun? ul femeii pentru intalniri

Amendamentul 25 Propunere de regulament Considerentul 47 a nou 47a Pentru a asigura eficacitatea dispozițiilor Regulamentului CE nr. În cazul în care o țară terță a fost înștiințată cu privire la posibilitatea de a fi identificată ca țară terță necooperantă, Comisia ar trebui Publicitate Adunarea Elve?

iana gratuita poată suspenda temporar tarifele preferențiale pentru produsele pescărești și de acvacultură în ceea ce privește țara terță respectivă.

Comisia ar trebui să depună eforturi pentru a se asigura că dispozițiile în acest sens sunt introduse în orice acord internațional încheiat între Uniune și terți. Amendamentul 26 Propunere de regulament Considerentul 48 a nou 48a Ar trebui să se creeze un registru european al încălcărilor, pentru ca datele diferitelor state membre cu privire la încălcările identificate să fie înregistrate în vederea îmbunătățirii transparenței și a asigurării unei monitorizări Publicitate Adunarea Elve?

iana gratuita eficiente a sistemului de puncte. Amendamentul 27 Propunere de regulament Considerentul 49 49 Pentru a asigura condiții de concurență echitabile în statele membre în ceea ce privește tratarea judiciară a tuturor celor care încalcă normele politicii comune în domeniul pescuitului, dispozițiile privind stabilirea comportamentelor care constituie încălcări grave ale acestor norme Publicitate Adunarea Elve?

iana gratuita trebui clarificate și consolidate. Amendamentul 28 Propunere de regulament Considerentul 52 52 Entitățile naționale însărcinate cu activitățile de control al pescuitului, precum și organismele judiciare relevante, ar trebui să aibă acces la registrul național al încălcărilor.

femei singure in cautare de barbati smederevo barbati din Slatina care cauta femei frumoase din Reșița

Un schimb al informațiilor conținute în registrele naționale, pe deplin transparent, între statele membre va îmbunătăți, de asemenea, eficacitatea și va asigura condiții de concurență echitabile pentru activitățile de control.

Amendamentul 29 Propunere de regulament Considerentul 55 55 Datele colectate de statele membre sunt, de asemenea, foarte importante în scopuri științifice. Ar trebui clarificat faptul că organismele științifice ale statelor membre și organismele științifice ale Uniunii Publicitate Adunarea Elve?

iana gratuita primi acces la datele colectate în conformitate cu Regulamentul CE nr. În cele din urmă, datele privind activitățile de pescuit colectate de statele membre sunt valoroase și pentru biroul de statistică al Uniunii Europene Eurostatcare le poate utiliza pentru a furniza statistici privind pescuitul. Ar trebui clarificat faptul că organismele științifice ale statelor membre și organismele științifice ale Uniunii pot primi acces la datele colectate, anonimizate în mod corespunzător în conformitate cu Regulamentul CE nr.

Meniu de navigare

În orice caz, aceste date ar trebui să fie într-un format anonimizat, astfel încât să nu permită identificarea navelor individuale sau a persoanelor fizice. Amendamentul 30 Propunere de regulament Considerentul 55 a nou 55a Datele colectate de Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului ar trebui să fie accesibile Agenției Europene de Mediu și Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, pentru a consolida utilizarea comună a cunoștințelor despre mediul marin.

Într-adevăr, o colaborare mai strânsă între agenții ar permite o mai bună înțelegere a aspectelor legate de politica maritimă în general, îmbunătățind, în același timp, gestionarea spațiului maritim european.

Comisiei ar trebui să i se atribuie sarcina de a institui un protocol de colaborare între agenții pentru a defini cadrul de cooperare al acestora.

femei cauta barbati in dumbrăveni Dating femei in Nievre

Amendamentul 31 Propunere de regulament Considerentul 58 58 Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru procesul de control și de asigurare a respectării normelor în domeniul pescuitului. În special, în scopul monitorizării oportunităților de pescuit, inclusiv al consumului cotei, Comisia ar trebui să poată prelucra datele din jurnalele de pescuit, declarațiile de debarcare, notele de vânzare sau alte date privind activitățile de pescuit pentru a valida datele agregate transmise de către statele membre.

Pentru a efectua verificările, auditurile și a monitoriza activitățile de control ale statelor membre, Comisia ar trebui să aibă acces și să prelucreze informații Publicitate Adunarea Elve? iana gratuita rapoartele observatorilor însărcinați cu inspecția și controlul și baza de date cu încălcări. În contextul pregătirii acordurilor internaționale și a măsurilor de conservare și al conformității cu acestea, Comisia ar trebui să prelucreze, atunci când este necesar, datele privind activitățile de pescuit ale navelor de pescuit din Uniune în afara apelor Uniunii, inclusiv identificatoarele navelor, numele proprietarului navei și al comandantului navei.

Amendamentul