Antier de intalnire bipolara.


Amplasamentul: municipiul Bacău, Cartierele Gherăiești si C. Vasile Pârvan,precum și comuna Mărgineni, jud.

antier de intalnire bipolara

Bacău 1. Actul administrative prin care a fost aprobata, in condițiile legii,documentația de avizare a lucrărilor de intervenții: 1. Ordonatorul principal de credite: Municipiul Bacău 1.

Benzodiazepine Dependence and Withdrawal - How To Avoid This

Investitorul: Municipiul Bacău 1. Beneficiarul investiției: Municipiul Bacau 1.

antier de intalnire bipolara

Elaboratorul proiectului tehnic de execuție: S C. Bacău, tel. Scenariul analizat in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții Conform lucrării Rezerva de apa a municipiului Bacau, nr.

antier de intalnire bipolara

Alimentarea pompelor din TE grup pompare se va face in coloane mmp. Scenariul analizat ulterior intocmirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, ca urmare a modificării unor parametri tehnici si de amplasare a noului obiectiv este prezentat in continuare: Statia de pompare Gheraiesti Preluarea consumului se va realiza pe medie tensiune - 20 kV -prin intermediul unui post de transformare nou proiectat, amplasat in incinta consumatorului, racordat la bara de 20 kV antier de intalnire bipolara PT existent, prin LES 20 kV, Al, 3x1x mmp in lungime de aprox.

In vederea creării condițiilor de racordare se va monta o celula de 20 kV, echipata cu separator si întrerupător, in locul celulei nefunctionale, existente, care se va demonta.

antier de intalnire bipolara

Postul de transformare va fi preluat la o priza de pamant. Din FB proiectata se vor racorda: 1.

Мы давно разговаривали об. - Омэ не сомневался, что я и есть та женщина, которая упомянута в хрониках.

Firida de branșament va fi preluata la o priza de pamant. Se va realiza si o priza de pamant interioara. Masurarea energiei electrice consumate se realizează pe 20 kV si se menține cea existenta Grupul de măsurare respecta specificațiile S. Acestea sunt lucrări pe tarif de racordare si nu fac obiectul prezentei documentații.

antier de intalnire bipolara

Pentru alimentarea cu energie electrica a Statiei de repompare Antier de intalnire bipolara Parvan. P TAv va fi preluat la o priza de pamant.

antier de intalnire bipolara

Grupul de măsurare va fi montat conform specificațiilor S. Contorul si toate elementele componente ale grupului de măsură vor avea posibilitatea sigilării împotriva intervențiilor neautorizate. Lucrări și capacități :.

Era a§ezat pe canapoaua noastra de culoarea muftarului, cu o Biblie mare doschisa in poala. Mama era langa el. Noi, ceilalti, stateam impraftiati pe covorul aspru maro.