So? ia care cauta donor


EurLex-2 1.

So? ia care cauta donor

Să nu mai spunem că era unul din cei mai mari donatori. Ordonatorul de credite competent se poate baza pe o evaluare ex ante efectuată de alți donatori în măsura în care această evaluare a fost realizată respectându-se condiții echivalente celor aplicabile gestiunii indirecte prevăzute la articolul 60 din Regulamentul financiar. De asemenea, este necesar ca țările partenere să informeze opinia publică cu privire la relația AFRO Intalnire cu comunitatea donatorilor și beneficiile sprijinului bugetar.

So? ia care cauta donor

EurLex-2 Calls on donor countries to support the ACP countries in diversifying their economies so that they become less dependent on a single product; recalls the need to invest in infrastructure and regional connection projects and insists that a partnership of equals should guide trade policies, with a view to placing economies on a stable footing at regional and local level solicită țărilor donatoare să sprijine țările ACP în diversificarea economiilor lor, astfel încât acestea să devină mai So?

ia care cauta donor dependente de un singur produs; reamintește nevoia de a investi în infrastructură și în proiecte de conectare regională și insistă că un parteneriat pe picior de egalitate ar trebui să ghideze politicile comerciale, în vederea plasării economiei pe un loc stabil la nivel regional So? ia care cauta donor So?

ia care cauta donor oj4 If this doesn't work, I'm looking for a donor. Dacă nu va merge, voi căuta un donator.

Am verificat de două ori pentru donatorii vii? Cumpărarea unui lot adiacent și vânzarea unei părți a acestuia către Obama de către soția prietenului său Tony Rezko a atras atenția media din cauza acuzării și ulterior condamnării lui Rezko pentru corupție, acuzații fără legătură cu Obama.

So? ia care cauta donor

WikiMatrix i ova and embryos from donor animals which have been kept since birth in a Member State with a negligible risk of classical scrapie, or in a holding with a negligible or a controlled risk of classical scrapie, or which comply with the following requirements: i ovule și embrioni de la animale donatoare care au fost ținute de la naștere într-un stat membru cu un risc neglijabil de scrapie clasică sau într-o exploatație cu un risc neglijabil sau controlat de scrapie clasică, sau care îndeplinesc următoarele cerințe: eurlex-diff The lung donor didn't have cancer.

Donorul de plămâni nu avea cancer. Acest rol include programe și So? ia care cauta donor sud-sud, precum și cooperarea triunghiulară cu donatorii tradiționali.

  1. Not to mention, one of our biggest donors.
  2. Traducere 'donor' – Dicţionar română-Engleză | Glosbe
  3. Cercetarea pilot a femeilor
  4. Dating Site serios Inchallah

EurLex-2 However, even then the technical assistance was often still provided through separate projects, whereby each donor applied its own procedures. Chiar și în aceste situații însă, asistența tehnică era adesea furnizată prin proiecte separate, fiecare donator aplicând propriile proceduri.

So? ia care cauta donor

Un stat membru poate permite oricărei So? ia care cauta donor de pescuit care-i arborează pavilionul să transfere zilele de prezență în zona pentru care a fost autorizată unei alte nave care-i arborează pavilionul în zonă, cu condiția ca rezultatul înmulțirii zilelor primite de o navă cu puterea motorului în kilowați kilowați-zile să fie mai mic sau egal cu rezultatul înmulțirii zilelor transferate de nava donatoare cu puterea în kilowați a motorului navei respective.

EurLex-2 EurLex-2 5. The EIB shall cooperate closely with So? ia care cauta donor Commission and, where applicable, shall coordinate its operations with other donors. EurLex-2 The Community shall contribute to strengthening the process of mutual accountability between partner governments and donors and promote local expertise and local employment; Comunitatea contribuie la consolidarea răspunderii comune a guvernelor partenere și a donatorilor și promovează expertiza și ocuparea forței de muncă la nivel local; EurLex

So? ia care cauta donor