Cauta? i femeie ucraineana pentru casatorie


Oficierea căsătoriei la MDOC în UCRAINA Autorităţile ucrainene nu permit unui cetăţean ucrainean să se căsătorească la o ambasadă de pe teritoriul Ucrainei, astfel încât nu s-au inregistrat niciodată solicitări de încheiere a căsătoriei la ambasadă.

În caz de nevoie se apelează tel.

Cauta? i femeie ucraineana pentru casatorie

Declaraţia de căsătorie, care face parte din dosarul întocmit se face personal, de către viitorii soţi, în scris. Pentru încheierea căsătoriei la MDOC, este obligatoriu ca unul dintre soţi să aibă o formă de şedere legală pe teritoriul Ucrainei.

Cauta? i femeie ucraineana pentru casatorie

În cazul în care unul dintre viitorii soţi este cetăţean străin documentele prezentate de acesta în vederea căsătoriei vor fi apostilate sau supralegalizate. Certificatele medicale emise de instituţii medicale din străinătate trebuie să conţină toate rubricile şi să fie însoţite de traducerea legalizată; -dacă unul dintre viitorii soţi sau ambii au avut o căsătorie anterioară care a fost desfăcută prin divorţ sau a încetat prin decesul Cauta?

i femeie ucraineana pentru casatorie soţ, la declaraţia de căsătorie se vor anexa şi documentele justificative în original şi fotocopie; - viitorul soţ, cetăţean străin va prezenta document eliberat caut doamna singura ghimbav autentificat de misiunea diplomatică a cărui cetăţean este, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi că nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei -declaraţie din partea ambilor soţi cu privire la regimul matrimonial ales; -în cazul în care soţii aleg ca regim matrimonial separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională, declaraţiile cu privire la regimul matrimonial ales se vor da la un traducător autorizat din România.

Cauta? i femeie ucraineana pentru casatorie

Dacă traducerea se efectuează la oficiul consular, taxa se va modifica în mod corespunzător, percepându-se atât taxa de traducere cât şi cea Cauta? i femeie ucraineana pentru casatorie certificare a traducerii În cazul în care solicitanţii prezintă certificate medicale prenupţiale de la medicul de familie din România, emise în termenul prevăzut de lege, aceste servicii de traduceri nu mai sunt necesare.

Taxa se va modifica în funcţie de locul unde s-a efectuat traducerea ori au fost emise certificatele prenupţiale.

Cauta? i femeie ucraineana pentru casatorie

Dacă traducerea se efectuează la oficiul consular, taxa se va modifica în mod corespunzător, percepându-se atât taxa de traducere cât şi cea de certificare a traducerii. În cazul în care solicitanţii prezintă certificate medicale prenupţiale de la medicul de familie din România, emise în termenul prevăzut de lege, aceste servicii de traduceri nu mai sunt necesare.