Fouisant femeie datand


Unii dintre marii scriitori români s-au implicat şi în acest domeniu, dar l-au considerat mai curînd ca pe un atelier de experimente, în vederea propriei creaţii originale.

Nu e de mirare, astfel, că discuţiile serioase în legătură cu meşteşugul traducerii au fost cu totul sporadice la noi.

Dar ele încep să dobîndească o importanţă tot mai mare azi, cînd ne căutăm consacrarea culturală inclusiv peste hotare, cînd insistăm pe preluarea adecvată a operelor literare din străinătate. Poate că o sumă de meditaţii, legate de felul în care am tradus romanul lui Raymond Queneau, Fouisant femeie datand în metrou, referitoare la dificultăţile pe Fouisant femeie datand le-am avut de înfruntat şi la soluţiile pe care le-am propus vor atrage atenţia celor interesaţi de acest domeniu.

A trebuit, înainte de orice altceva, să mă familiarizez în profunzime cu personalitatea şi ansamblul creaţiei lui Queneau. În cazul de faţă era vorba despre o figură foarte cunoscută a literaturii franceze din secolul XX, cu o diversificată activitate artistică poezii, povestiri, romane, eseuri, însemnări de călătorie etc.

Cu o formaţie enciclopedică, ascunsă în spatele unui stil bonom, ironic, uneori sarcastic, Queneau a fost unul dintre membrii cei mai proeminenţi ai Societăţii Oulipo, care a insistat pe valenţele ascunse Fouisant femeie datand limbii franceze experimente lingvistice, calambururi, cuvinte încrucişate, cuvinte-valiză etc.

În cîteva din cărţile sale, predomină atenţia acordată formei expresive. Bunăoară în Exerciţii de stil, autorul relatează, în 99 de moduri diferite, aceeaşi întîmplare banală: un tip Fouisant femeie datand, îmbrăcat cu un loden căruia îi lipseşte un nasture, se ceartă în autobuz cu altcineva, apoi coboară şi îşi continuă drumul pe jos prin Paris.

În alte scrieri, cum sînt cele publicate sub pseudonimul Sally Mara vezi şi romanul Sîntem mereu prea buni cu femeilepredominantă este acţiunea burlescă, alertă, căreia stilul îi ţine doar companie, din umbră. Romanul Zazie în metrou e considerat, fără ezitări, ca fiind capodopera lui Raymond Queneau. Aici scriitorul izbuteşte o subtilă echilibrare între sfidările stilistice şi căutările tematice.

În centrul atenţiei se află tînăra Zazie, adusă de mama Fouisant femeie datand la Paris şi lăsată pentru două zile Fouisant femeie datand unei escapade amoroase materne în grija unchiului Gabriel. Fetişcana e obsedată de ideea — mereu amînată şi pînă la urmă ratată — de-a călători cu Fouisant femeie datand. Lucrurile banale fiindu-i inaccesibile, va avea parte, Fouisant femeie datand schimb, de un şir de experienţe extraordinare: o evadare din casa unchiului care doarme, ostenit după orele de muncă, o incursiune fabuloasă în piaţa de vechituri de la periferie, în vederea procurării unei perechi de blugi fenomenali, o ascensiune pe Turnul Eiffel, alături de unchiul Gabriel şi de amicul acestuia, Charles, pilotarea unui grup de turişti străini zăpăciţi, printr-un Paris haotic şi labirintic, totul încununat cu o neuitată noapte de cabaret, într-un bar de homosexuali, cu găliganul Gabriel performînd pe scenă, în tutu, momente de balet din Moartea lebedei.

Schimbările de planuri şi succesiunile rapide de evenimente sînt potenţate de umorul exploziv al întregii cărţi Raymond Queneau este, înainte de toate, un umoristiar răsturnările de situaţie sînt însoţite de uluitoarele experimentări stilistice ale autorului. În mod programatic, prezentînd cu impresionantă duioşie şi tandreţe mediul mic-burghez, romancierul îi adoptă limbajul, expresiile şi ticurile.

Dar căutările sale evoluează nu doar în plan lexical, ci şi sintactic sau ortografic, el zgîlţîind din temelii tiparele osificate ale francezei academice.

Les producteurs vietnamiens ayant coopéré sont, en grande majoritédétenus par des sociétés de la RPC ou de Hong Kong.

Între grafia greoaie, etimologică, oficială, şi expresia alertă, ironică, imediată, Queneau Fouisant femeie datand a treia cale, intermediară: o notaţie care să imite vorbirea, aproape o transcriere fonetică a replicilor.

Dacă adăugăm la asemenea caracteristici prezenţa masivă a argoului, apariţia celor mai subtile ori spectaculoase jocuri de cuvinte, a cuvintelor-valiză, a imprecaţiilor şi grosolăniilor caracteristice periferiei, toate acestea presărate cu ironice preţiozităţi auctoriale citate latine stîlcite sarcastic, englezisme urlate, germanisme şi italienisme contorsionate etc. Oricum, de la prima ediţie franceză, dinşi pînă Fouisant femeie datand căderea comunismului din România, învreo tentativă finalizată n-a existat.

Probabil că limbajul frust, uneori la limita insultei, dezinhibiţia stilistică şi imagistică intrau în contradicţie cu Fouisant femeie datand ponosită a mioriticei dictaturi comuniste.

Încînd am avut chiar în lipsa unui contract cu vreo editură autohtonă sau a unui copyright din partea editurii franceze iniţiativa acestei provocări profesionale, aveam oricum de soluţionat o dificultate preliminară. Norma literară a momentului ignora complet valenţele suculente ale limbii vorbite şi ale argoului.

Puţinele reuşite în domeniu de pildă romanul Groapa, de Eugen Barbu datau de peste 30 de ani şi configurau universuri tenebroase, respingătoare, pe alocuri abjecte, prin Fouisant femeie datand compatibile cu Fouisant femeie datand tonică şi dinamismul stilistic ale autorului francez.

Poate că e semnificativ să adaug că nici atunci, nici în anii imediat următori n-a existat pe piaţa cărţii Fouisant femeie datand vreun dicţionar argotic, sau de limbă română vorbită. Asta îi conferea traducătorului o mai mare libertate de mişcare, dar şi o mai mare răspundere.

Eram conştient că vor exista aspecte punctuale, intraductibile în deplinătatea evantaiului lor contextual. Finissons-en, charlatans! Finissons-en, Charles attend!

Fouisant femeie datand Dating Woman BlackMoutier.

În a doua ipoteză, aluzia se face la succesorul lui Ludovic al XVIII-lea, anume Carol al X-lea, acel Charles care îi aşteaptă nerăbdător moartea Fouisant femeie datand a se vedea încoronat. Je nous le sommes réservé à cause de la grève précisément, son tac.

Mi l-am închiriat pentru noi, din cauza grevei. Ai priceput? Orice completare de subsol, care să atragă atenţia asupra complexităţii Fouisant femeie datand şi a subtextului ironic ar fi distras atenţia cititorului Fouisant femeie datand la desfăşurarea acţiunii. S-ar fi alterat, implicit, aspectul aluziv al originalului, unde Queneau nu vine să-şi expliciteze pe rînd trucurile artistice, ci le lasă cu totul la cheremul publicului: unii vor pricepe doar suprafaţa, alţii vor recunoaşte apropoul, alţii vor savura calamburul.

Am renunţat Fouisant femeie datand la serviciul notelor explicative din josul paginii, preferînd să rezolv dificultăţile, atît cît era posibil, în interiorul textului, chiar cu preţul sacrificării, pe moment, a intertextualităţii.

Fouisant femeie datand Site- uri de dating Francophone.

În efortul de traducere al unor opere poetice de dimensiuni mai mari se dă traducătorului o reală posibilitate de a se lua la întrecere cu originalul. Într-un poem mai amplu, traducătorul poate găsi locuri unde, tocmai datorită limbii în care se traduce, insuccesele dintr-o parte se pot compensa cu reuşite în altă parte.

Pentru a realiza o bună traducere, traducătorul trebuie să fie în permanenţă călăuzit de această aspiraţie spre compensaţie. Poemele de oareşicare amploare oferă traducătorului destule prilejuri de a-şi răzbuna înfrîngerile.

În primul rînd m-am străduit să păstrez, de-a lungul întregii traduceri, o expresie dezinvoltă, neacademică. În bătaia generalizată din barul Nictalopii, descrisă într-un ritm frenetic şi cu un umor Fouisant femeie datand, apar inevitabil enumeraţiile.

Ils sortaient des cuisines, des caves, des offices, des soutes. Niciodată naifi crezut căs atîţia. O problemă Fouisant femeie datand de care m-am izbit ţinea de cuvintele-valiză.

Evident că, în transpunerea cuvintelor-valiză, am ţinut seama de: a respectarea conţinutului lor semantic; b păstrarea ciudăţeniei lor formale; c menţinerea ritmului lor stilistic a numărului de silabe. În inventivitatea sa lexicală debordantă, romancierul contopeşte două insulte într-una singură, pentru a-i conferi mai mare forţă de impact.

Ajunge aici alipind cuvintele sourd surd şi dingue prost : sourdingue. Traducătorul, negăsind un singur termen adecvat, a optat uneori pentru o versiune extinsă, juxtapunînd două expresii româneşti insultătoare. O particularitate a francezei vorbite ţine de Fouisant femeie datand anumitor vocale mediane sau de alterarea unor consoane, în cadrul expresiei rapide, neglijente. Traducătorul trebuie să aibă uneori în vedere adaptarea insultei ori a Fouisant femeie datand din original, la specificul limbii spre care se deplasează.

Me faire ça à moi. Să-mi facă mie asta. Sacrebleu, merde alors. Asta nu-nseamnă că nu mă dă peste cap şi pe mine, care eram aşa de bucuroasă, de mulţumită şi tot restu la gîndu c-o să mi-o plimb îmetro.

Elle peut pas dire un mot, cette gosse, sans ajouter mon cul après. Nu poa să scoată o vorbă puştoaica fără să-şi pună curu-n faţă. Nu mă-nteresează absolut deloc umflatu ăla, cu pălăria lui dă bou. De-acuma văd c-o să pervertească tot cartieru. În două-trei zile, o să aibă vreme să-şi bage mîna în şliţu fiecărui boşorog curvar care mă onorează cu clientela lui.

Atunci cînd a fost posibil, m-am străduit nu doar să redau expresia argotică din original printr-o altă expresie argotică, în limba-ţintă, ci să-i respect pînă şi conotaţiile. Nimic nu scapă ironiei demitizante a lui Raymond Queneau.

Traducere "în marea lor majoritate" în franceză

Destinaţiile turistice faimoase ale Parisului ajung să fie stîlcite injurios: Sacré-Cœur devine Sacré Con. În romanul lui Queneau, aceleiaşi finalităţi ironice îi slujesc cuvintele şi expresiile preluate din diverse limbi străine.

Ele îşi păstrează sonorităţile xenofone, dar au parte de o grafie adaptată la limba franceză. Adspicez mon uniforme. Je suis flicard, voyez mes ailes. Aveam oare dreptul să renunţ la acest latinism ironic al lui Queneau, pentru a face traducerea mai transparentă, sau eram obligat să-i calc pe urme, cu riscul de a-l lăsa pe cititorul mediu român în ceaţă?

Adspicaţi uniforma. Io mi-s curcan, priviţi-mi penele. Ce soluţie poate găsi traducătorul, atunci cînd autorul francez decide să transcrie fonetic un cuvînt, slujindu-se de o singură consoană, iar apoi incluzînd totul într-o expresie? Am despărţit problemele de rezolvat şi le-am abordat succesiv.

În româna actuală, Fouisant femeie datand de abrevierile tehnice ale comunicării expeditive prin sms ori chat, soluţia mea din poate părea banală. Dar eu am adoptat-o, acum douăzeci de ani, cu satisfacţia unei mici victorii personale. În alte trucuri lingvistice, Queneau alege să desfacă substantivul, pentru a-i pune în valoare componenţa onomatopeică, dar şi în semn de inconfundabilă marcă artistică personală.

Există şi situaţii unde prozatorul dispersează, Fouisant femeie datand perimetrul dialogului, jocul de cuvinte. Puştoaica frizează că-njură. Alteori jocul de cuvinte, dispersat în cadrul dialogului, se referă la repetarea aceluiaşi termen, în contexte argotice diferite, pentru a transmite mesaje diferite ironia Fouisant femeie datand vs.

E o deghizare Cum ar trebui să procedăm?

Să păstrăm nemodificate numele străine, ori să le adaptăm la versiunea românească? Pînă acum nu am găsit precizată, în literatura de specialitate, o unică soluţie acceptabilă.

De fapt contează foarte mult şi strategia traducătorului, de la caz la caz: are el intenţia de-a naturaliza pe solul autohton opera străină, sau, dimpotrivă, intenţionează să-l transpună ideal, pe cititorul de-aici, în realitatea îndepărtată?

Probabil că o soluţie de mijloc s-ar impune, în Fouisant femeie datand situaţiilor, prin marcarea subtilă a realităţilor sociale diferite, dar şi prin alungarea insolitării excesive. Rămîne, însă, dificultatea legată de numele personajelor din roman. Cu atît mai mult cu cît, vom vedea, acestea sînt de mai multe categorii. Îi avem, mai întîi, pe actorii de calibru, Gabriel, Zazie, Charles etc. Intenţia autorului era, probabil, de-a semnala — inclusiv prin banalitatea onomastică — plasarea acţiunii în mijlocul oamenilor simpli, a mic-burghezilor fără pretenţii.

Alte nume cuprind clare ironii intertextuale cazul birtaşului greu de Fouisant femeie datand, din subsolul imobilului, pe care-l cheamă În sfîrşit, alte nume au finalităţi estetice asumate, fiind destinate să-l caracterizeze pe purtătorul lor.

Slujnicuţa harnică de la bar, scundă şi dinamică, veselă şi disponibilă, se numeşte Mado Ptits-pieds. În ediţia română am optat pentru varianta Mado Picioruş.

Fouisant femeie datand CI dating site- uri

În versiunea românească, el se numeşte Verdeaţă. Mama puştoaicei e o femeie pîrguită, mereu în căutare de experienţe sexuale gratificante. Şi-a omorît soţul, dîndu-i cu toporul în cap, tocmai pe cînd acesta era pe cale s-o înşele, într-o tentativă de viol asupra adolescentei.

S-a despărţit de amantul măcelar, cînd i s-au aprins şi aceluia călcîiele după Zazie. Acum vine la Paris, cuprinsă iar de frenezia acuplării, şi îşi abandonează o vreme copila în grija rudelor.

Fouisant femeie datand Creeaza site- ul gratuit de dating

Prozatorul îi inventează numele de Jeanne Fouisant femeie datand nou prilej de răsfoire febrilă a dicţionarelor. În orice caz, sfera semantică definitorie a personajului era de căutat în direcţia vulgarităţii, a acuplării, a sexualităţii lipsite de reţineri. Păstrînd numele francez ca atare, conotaţiile grobiene le-ar fi rămas inaccesibile cititorilor români. Se impunea o traducere. Dar cît anume Fouisant femeie datand transpun? Dacă o Charleroi Man Intalnire pe Jeanne să devină Am ales, pînă la urmă, calea de mijloc, păstrînd neschimbat prenumele, dar echivalînd — destul de brutal — numele: Jeanne Găoază.

Asistăm aici la încununarea burlescului în acţiune, care se grefează pe sarabanda apropourilor stilistice. Trouscaillon, unul din personajele polimorfe şi etern deghizate ale romanului, se strecoară noaptea în locuinţa Marcelinei, cu intenţia de-a o viola.

Să nu pierdem din vedere nici ulterioara evoluţie a Marcelinei sub formă de Marcel, tînăr apărut din senin în sprijinul lui Zazie — o nouă posibilă aluzie transsexuală.