Islam femeie femeie femeie


Istoric[ modificare modificare sursă ] Din punct de vedere istoric, familia patriarhală s-a dovedit a fi cea mai durabilă structură socială din societățile musulmane, mult mai durabilă decât structurile construite în jurul asocierii profesionale sau al interesului de clasă.

Ce nu au voie femeile din Arabia Saudită

Femeie marocana intalnire cu numero islamică privilegiază familia față de alte instituții.

Legile de moștenire, care favorizează bărbații, sunt înscrise în Coran alături de alte prevederi discriminatorii, precum inferioritatea testamentară a femeilor în cadrul anumitor proceduri juridice. Spre deosebire de hijab, nu se află în rândul obiceiurilor asupra cărora insistă musulmanii de astăzi.

Onoarea personală și familială este deseori identificată cu controlul exercitat asupra sexualității femeilor, parte esențială pentru identitatea publică și socială a bărbaților.

În același timp, nu poate exista nicio îndoială că rolul public și simbolic al femeilor se află în miezul discursului islamist. În polemici numeroase, autorii islamici pun în contrast femeia musulmană virtuoasă cu omoloaga ei occidentală sau occidentalizată - dezgolită, lipsită de virtute și coruptă, potențială sursă de fitna - rivalitate. Consensul musulman a stabilit că femeia reprezintă un model pe pământ a muncii lui Dumnezeu. În istoria Islam femeie femeie femeie lui Dumnezeu, apar și anumite femei care le sunt alături.

Coranul spune poveștile acestor femei cu anumite detalii și cu o complexitate aparte. Poveștile despre femei prezintă o bogată colecție de istorie sacră precum și un exemplu paradigmatic pentru contemplarea și ghidarea musulmană. Chiar și cei mai mari interpreți ai literaturii, din trecut și pană în prezent, au Islam femeie femeie femeie dimensiunea simbolică a mesajului coranic despre figura sacră a femeii în trecut.

  • VIDEO O femeie este omorata cu pietre de catre talibanii pakistanezi - Hotnews Mobile
  • Islamul în Occident: la Roma, faci ce fac romanii | Europa | DW |
  • Aceasta este adevarata fata a Islamului
  • Europa Islamul în Occident: la Roma, faci ce fac romanii Discriminarea femeilor musulmane naşte polemici aprige în societatea contemporană.
  • Condiția femeii în islam - Wikipedia

A Patra Sura în Coran : النسآء An-Nisā — Femeile[ modificare modificare sursă ] Medinită, de versetepogorâtă după Cea pusă la încercare Această sură s-a numit "Femeile" deoarece, foarte multe pasaje ale acesteia fac referire la drepturile femeii precum și la întrebări legate de viața de familie în general: moștenire, interzicerea căsătoriei în termen de anumite grade de înrudire, relațiile maritale, și așa mai departe.

Versetul de deschidere subliniază unitatea esențială a rasei umane Islam femeie femeie femeie obligațiile reciproce, care decurg din înrudenia dintre bărbați și femei. O mare parte din sura este dedicată influenței legislației practice asupra problemelor de pace și de război, precum și asupra relațiilor dintre credincioși și necredincioșii, în special cu ipocriții. Versetele infirmă posibilitatea de a crede în Dumnezeu fără să creadă în profeții Săi: Islam femeie femeie femeie astfel se ajunge la faptul că evreii neagă ideea de profeție, nu numai la Muhammad ci și la Iisus; precum și ideea creștinilor, care îl neagă pe Muhammad și îl divinizează pe Isus.

Islamul în Occident: la Roma, faci ce fac romanii

Deși, Iisus nu s-a "simțit niciodată prea mândru să fie robul lui Dumnezeu" versul Nu există Islam femeie femeie femeie o îndoială că această sura aparține în întregime în perioadei Medinite. În ordinea revelației, această urmează imediat după Al Imran - conform unor autorități — și este Islam femeie femeie femeie de acea din urmă, din punct de vedere al timpului, de către Al-Ahzab și Al-Mumtahanah. Pe ansamblu, este cel mai probabil că aceasta să fi fost descoperită în al patrulea an după Hijrah, deși câteva versete ale sale pot aparține unei perioade mai timpurii; versetul 58 a apărut la o dată ulterioară.

Temeți-vă de Domnul vostru care v-a creat dintr-un singur suglet, din care a creat și perechea, apoi din amandoi a răspândit mulțime de bărbați și femei. Temeți-vă de Dumnezeu asupra căruia vă ântrebați și cinstiți pântecele ce v-au purtat, căci Dumnezeu veghează asupra voastră! Versetul 2: Dați orfanilor ceea ce este al lor. Să nu schimbați binele pe Islam femeie femeie femeie Nu le mâncați averile lor în locul alor voastre, căci acesta este greu păcat. Așa vă va fi mai ușor vouă, dacă nu puteți ține o casă mare.

Versetul 4: Dați-le femeilor voastre dota de bună voie, însă dacă ele sunt atât de bune pentru a vă lăsa o parte, mancați-o sănătoși. Versetul 7: Bărbaților li se cuvine o parte din ceea ce părinții și rudele lor au lăsat, după cum și femeilor li se cuvine o parte din ceea ce părinții și rudele lor au lăsat, fie că este mult fie că este puțin, partea este hotărâtă.

Versetul Cât despre copii voștri, Dumnezeu vă poruncește să-i dați băiatului cât la două fete. Dacă a avut un copil, o șesime din moștenire este a fiecăruia dintre părinții lui. Dacă nu are copii, părinții lui îl vor moșteni: o treime este a mamei lui. Islam femeie femeie femeie are frați, o șesime este a mamei lui, după ce îi vor fi fost îndeplinite poruncile și plătite datoriile.

Islam femeie femeie femeie

Voi nu știți care dintre părinții ori fii vă vor fi mai aproape întru ajutor. Aceasta este obligația hotărâtă de Dumnezeu.

Dumnezeu este Știutorul, Înțeleptul. Versetul Dacă soțiile voastre nu au avut copii, jumătate din ceea ce v-au lăsat este a voastră.

Dacă au un copil, un sfert din ceea ce Islam femeie femeie femeie lăsat este al vostru, după ce le vor fi fost îndeplinite poruncile și plătite datoriile. Dacă voi nu aveți copii, un sfert din ceea ce ați lăsat va fi al soțiilor voastre. Dacă aveți un copil, o optime din ceea ce ați lăsat este Islam femeie femeie femeie lor, după ce vă vor fi fost îndeplinite poruncile și plătite datoriile. Dacă un bărbat sau o femeie nu are nici părinți și nici copii, și lasă o moștenire, atunci dacă are un frate ori o soră, o șesime Islam femeie femeie femeie fi a fiecăruia dintre ei.

Dacă are mai mulți, își vor împărții între ei a treia parte din moștenire, după ce îi vor fi îndeplinite poruncile și plătite datoriile fără ca cineva să fi fost păgubit. Aceasta este porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu este Știutorul, Blândul.

Versetul Chemați patru martori dintre voi împotriva acelora dintre femeile voastre care au săvârșit o faptă rușinoasă.

Dacă ei depun mărturie, atunci închideți-le în casăe până la moarte, dacă nu le va da Dumnezeu nicio putință de scăpare. Versetul Dacă cei doi dintre voi care au săvârșit aceasta sunt dintre voi, puneți-i la cazne! Dacă se căiesc și se îndreaptă, lăsații, căci Dumnezeu este De- căință- primitorul, Milostivul. Nu vă este îngăduit să primiți femei ca moștenire, împotriva voinței lor. Nici femei vaduve care cauta barbati in arilje le siliți să vă înapoieze o parte din ceea ce le-ați dat, doar dacă nu au preacurvit.

Purtați-vă cu ele cuviincios! Dacă le urâți Versetul Dacă vreți să schimbați o soție pe alta, și i-ați dat deja un talant uneia dintre ele, nu-l mai luați înapoi. A-i lua înapoi este o josnicie și-un păcat vădit. Versetul Și cum l-ați lua, atunci când v-ați legat unul de celălalt și femeile voastre au primit de Islam femeie femeie femeie voi un legământ greu? Versetul Nu vă căsătoriți cu femeile e care tații Islam femeie femeie femeie le-au avut de soții, în afară de cea ce a fost înainte, căci cu adevărat aceasta este o faptă nerușinată și silnică, un drum rău ales.

Versetul Vă sunt oprite vouă: memele voastre, fiicele voastre, surorile voastre, mătușile din partea tatălui, mătușile din partea mamei, fiicele fraților voștri, fiicele surorilor voastre, mamele voastre care v-au alăptat, surorile voastrede lapte, mamele femeilor voastre, fiicele voastre vitrege aflate sub oblăduirea voastră, cele născute din femeile voastre cu care ați Islam femeie femeie femeie căsătoriți cândva — dacă nu ați apucat însă să intrați la ele nicio vină nu va fi asupra voastră — soțiile fiilor voștri, zămisliți din coapsa voastră.

Vă este oprit să vă căsătoriți cu două surori [7]în afară înainte de ceea ce a fost înainte. Dumnezeu este Iertător, Milostiv. Versetul după cum vă sunt oprite femeile măritate [8]afară de cele pe acre le stăpânește dreapta voastră. Așa vă este scris vouă de la Dumnezeu. Afară de acestea, vă este îngăduit să vă folosiți averile pentru a vă căsători cu celelalte și nu pentru a vă desfrâna.

Dați-le femeilor cu care v-ați desfătat răsplata, căci aceasta este o datorie. Nicio greșeală nu va fi asupra voastră pentru ceea ce ați căzut împreună la învoială, păzind ceea ce era poruncit. Dumnezeu este Știutor, Înțelept.

Condiția femeii în islam

Versetul Cel dintre voi care nu are putința să se căsătorească cu femei credincioase, libere, va lua din cele stăpânite de dreapta voastră. Unul, Dumnezeu cunoaște credința voastră și voi unii din alții sunteți coborâtori. Luați-le de soții, cu îngăduința familiei lor. Dați-le dota după cuviință!

Să fie femei cinstite! Să nu-și ia ibovnici [9]! Dacă sunt măritate, și precurvesc, vor avea parte doar de jumătate din osânda pe acre ar avea-o femeile libere. Acestea sunt pentru cel care se teme de desfrâu.

Cel mai bine este să fie răbdători. Versetul Bărbații sunt mai presus decât femeile, fiindcă Dumnezeu le-a dat întâietate asupra lor și fiindcă ei cheltuiesc Islam femeie femeie femeie averi pentru ele. Femeile cinstitesunt pioase, păstrând în taină ceea ce Dumnezeu păstrează. Dojeniți-le pe cele de a căror ascultare vă este teamă!

Islam femeie femeie femeie

Părăsiți-le în așternuturi! Nu le căutați însă gâlceavă, dacă vă dau apoi ascultare. Dumnezeu este Înalt, Mare. Versetul Dacă vă este teamă de despărțirea a doi soți, luați un judecător din familia soțului și altul din familia soției.

Dumnezeu va hotărî înțelegerea între ei, dacă vor voi să se împace. Dumnezeu este Știutor, Cunoscător.

Versetul cănd o femeie se teme de părăsirea ori nepăsara soțului său, nu i se Islam femeie femeie femeie nicio vină, dacă ei se vor împăca, căci împăcarea este un lucru bun.

Oamenii sunt mânați de zgârcenie. Dacă faceți binele și dacă ă temeți de Dumnezeu, să știți că Dumnezeu este Cunoscător, a ceea ce făptuiți. Versetul Voi nu veți putea fi întru totul drepți cu fiecare dintre femeile voastre, chiar dacă țineți morțiș.

Islam femeie femeie femeie

Nu fiți prea părtinitori, lăsând-o pe vreuna dintre ele de izbeliște.