Intalnirea lui Temoin de Iehova. avoir une entrevue en roumain - Français-Roumain dictionnaire | Glosbe


Prin volumul de față Domnia Sa se dovedește a fi un atent observator, și nu numai, a unui fenomen ne referim la Organizația Martorii Intalnirea lui Temoin de Iehova Iehova care s-ar pă- rea a fi pe o pantă ascendentă în România. Potrivit In- stitutului Național de Statistică din România, octombrieexistau în țara noastră Radu Petru Mureşan Volumul de faţă este structurat în trei capitole centrale şi unul introductiv, mai multe subcapitole alături de partea de Argument, Concluzii, Bibliogra- fie și Lista ilustrațiilor; toate aceste elemente repre- zentând rezultatul unor cercetări cu puternice note proprii, cu numeroase ramificaţii pe parcursul unei perioade de timp, şi care sunt departe de a fi epuizate având în vedere adaptarea lor continuă la schimările societății.

Intalnirea lui Temoin de Iehova Flirt Cuvantul de origine.

Capitolul Introductiv reprezintă punctul obligato- riu de plecare al mișcării iehoviste prin prezentarea is- toriei și modului de organizare al Societății Martorii lui Iehova. În cadrul acestui capitol se poate observa volumul consistent al muncii de bibliotecă al autorului, iar prin parcurgerea bibliografiei, îndeosebi a numeroaselor ar- ticole şi studii care se referă la tema tratată i-a permis o mai bună cunoaştere şi o mai atentă selectă înţelegere a fenomenului Martorilor lui Iehova, mai ales printr-o imagine de ansamblu oferit de literatura de specialitate mai ales cea străină.

Aflăm, printre altele, în cadrul unui subcapitol că cel mai interesant mod prin care martorii asigură con- fortul adepţilor, se vede în atitudinea actuală faţă de previziunile eşuate referitoare la sfârşitul lumii.

04 - Martorii Lui Iehova Ed. Andreiana

Prin cele prezentate mai sus — ele constituind doar câteva dintre motive, restul putând fi descoperite și însușite Intalnirea lui Temoin de Iehova cititor — recomandăm cu toată încrede- 14 Intalnirea lui Temoin de Iehova. Radu Petru Mureşan Cauta?

i un om de bucatarie Intalnirea lui Temoin de Iehova Pr. Radu Petru Mureșan preoților noștri, studenților teologi și celor preocupați de pro- blemele Misiologiei având în același timp certitudinea unei convingeri, aceea că lucrarea va fi bine primită atât în spațiul literaturii de specialitate cât și în uni- versul livresc al credincioșilor noștri, credincioși ce trebuie să fie conștienți de drumul lor spre maturita- tea duhovnicească, ortodoxă, a cărui moştenire a fost otrăvită la un moment dat prin erezii, schisme etc.

În acelaşi timp, sociologii remarcau faptul că Organizaţia începuse un proces de acomodare cu societatea în ceea ce priveşte atitudinea faţă de serviciul militar, transfuzia sanguină sau ajutorul umanitar etc3.

La rândul său, site-ul oficial al martorilor lui Iehova oferea informaţii minime des- pre istoria şi învăţăturile Organizaţiei, iar acestea erau prezentate într-un mod anost, care nu era de natură să suscite nici interesul cercetătorilor în studiul Noilor Mişcări Intalnirea lui Temoin de Iehova, nici al eventualilor vizitatori.

La doar 10 ani după acel moment, Intalnirea lui Temoin de Iehova publi- caţiile iehoviste şi vizualizând noul concept şi design al 1 Radu Petre Muresan, Atitudinea Bisericilor Tradiţionale Europene faţă de prozelitismul advent.

Intalnirea lui Temoin de Iehova un bărbat din Cluj-Napoca cauta femei din București

Radu Petru Mureşan site-ului oficial, am avut surpriza să constat că Martorii lui Iehova, practic, s-au reinventat. Asistăm la o uimitoa- re schimbare de strategie care ne arată că Organizaţia are resursele şi capacitatea de a juca un rol important pe sce- na religioasă, în ciuda previziunilor pesimiste ale unor sociologi şi specialişti în studiul Noilor Mişcări Reli­ gioase.

În acest context, aş dori să aduc în atenţie trei aspec- te care ţin de noul look al Organizaţiei. În primul rând, martorii lui Iehova nu mai fac prozelitism exclusiv prin cunoscuta metodă de a merge din uşă în uşă.

Am vorbit cu oameni care au renunțat la religie ca să văd unde e Dumnezeu

În ultimii trei-patru ani, a devenit un fapt cotidian ca voluntarii ie- hovişti să fie prezenţi în zonele urbane aglomerate, lângă standul cu publicaţii Intalnirea lui Temoin de Iehova. În cele mai multe cazuri, este vorba de tineri, care aşteaptă liniştiţi ca trecătorii să-i abordeze.

Biserica catolică își arogă administrarea relației cu Isus Hristos, pentru orice creștin: acel Isus Hristos pe care ea l-a prigonit de secole, l-a ars pe rug, l-a torturat în beciurile Inchiziției, l-a sugrumat, l-a scuipat… O biserică a cărei împărăție este din lumea aceasta și care, într-un mod asemănător lui Iuda Iscarioteanul, caută cu orice preț, grație puterii sale drăcești, să impună civilizației creștine un hristos zugrăvit după chipul și asemănarea tainei fărădelegii, un hristos mincinos! Însă cine sunt acești oameni care vorbesc despre pace? Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi. Dar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le împrăştie.

Lewis ed. Universul religios al Martorilor lui Iehova 17 beam5. De multe ori, aceşti voluntari sunt aduşi din alte ţări şi, prin urmare, vorbesc cu greutate limba română. Însă prezenţa lor tăcută şi zâmbitoare creează imaginea unei grupări în care predomină tinerii Foto 1.

Radu Petru Mureşan conservatoare cu lumea în ansamblul ei6. Filmul apasă atât de bine pe latura emoţională, astfel încât, după vi- zionare, ai un sentiment de simpatie faţă de martorii lui Iehova, prezentaţi ca martiri ai credinţei şi ca luptă- tori neobosiţi pentru a răspândi mesajul Evangheliei.

Intalnirea lui Temoin de Iehova fete cauta casatorie

Această producţie cinematografică a fost urma- tă de o serie de filme artistice realizate de martorii lui Iehova şi prezentate la ultimele convenţiile anuale ale Organizaţiei.