Reuniunea locului de intalnire musulmana


Articol principal: perioada pre-slavă din Bosnia și Herțegovina. Teritoriul actual al Bosniei-Herțegovina a fost locuit Reuniunea locului de intalnire musulmana antichitate de către triburile ilire. Statul roman a ocupat teritoriul actual în urma unor conflicte care au durat aproximativ trei secole. În mod cert teritoriul era cucerit de către Imperiu în timpul domniei lui Octavianus Augustusla începutul primului secol al erei creștine. Teritoriul actual al Bosniei-Herțegovina a fost parte a provinciilor Iliricum și Dalmația.

Account Options

În perioada administrației romane, pe teritoriul celor două provincii a avut loc un proces intens de colonizare și romanizare a populației ilire. Există anumite teorii care susțin că mulți dintre coloniștii stabiliți în Dacia proveneau din aceste Reuniunea locului de intalnire musulmana Agen?

ia de Dating Calgary. special din Dalmația. În anulcând Imperiul roman a fost divizat între Imperiul de răsărit și cel de apus, Reuniunea locului de intalnire musulmana de demarcație dintre acestea trecea prin actualul teritoriu al Bosniei-Herțegovina.

Odată cu prăbușirea autorității imperiale în occident și cu slăbirea ei în răsărit, teritoriul este stăpânit succesiv de ostrogoți, alani și huni. În timpul domniei împăratului bizantin Justinianteritoriul reintră pentru scurtă vreme sub autoritatea Imperiului de răsărit.

Între secolele V - VII are loc sosirea în masă și stabilirea slavilor. Slavii s-au stabilit în valuri succesive, amestecându-se cu autohtonii iliri, celți, traci și cu populația romanizată rămasă aici vlahii. Stabilirea slavilor în Bosnia a fost unul din primele elemente determinante ale istoriei acestui stat. Istoricul John Fine menționează că în Bosnia a existat o populație numeroasă pre-slavă și anume vlahii care sunt înrudiți cu românii și vorbeau o limbă asemănătoare cu limba română dar a căror urmași au fost slavizați și vorbesc astăzi o limbă slavă [1] Articole principale: Regatul Bosniei și Listă de conducători ai Bosniei.

Teritoriul era în afara controlului marilor state din epoca Imperiul bizantin sau Imperiul lui Carol cel Mare iar slavii nu au creat până în secolele IX - X formațiuni statale de tip feudal.

Populația locală era creștină și poate fi presupus că și slavii stabiliți în Bosnia au fost creștinați în mod treptat. Din toponimie se poate deduce faptul că pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul Bosniei a supraviețuit o importantă populație vorbitoare de limbă latină: o regiune din estul Bosniei se numește Romanija, iar una dintre localități, Vlasenica. Acest fapt a determinat pe unii istorici care susțin teze neo-roesleriene Noel Malcolm- A Short History of Bosnia să propună Bosnia drept locul de formare al poporului român.

În lipsa informațiilor documentare, se Reuniunea locului de intalnire musulmana presupune că populația de limbă latină a fost asimilata de către cea slavă. Un proces similar, documentat, a avut loc pe coasta Adriatică, pe teritoriul actual al Croației.

  • Ado Gabon Dating Site
  • Distribuiti in Tumblr Familia în Islam are un statut deosebit de important şi vom discuta despre aceasta în continuare.
  • Sec? iunea de cautare Judecatorul este o femeie

Unii cercetători consideră că majoritatea sârbilor din Reuniunea locului de intalnire musulmana Srpska din Bosnia de astăzi sunt de origine vlahă la fel ca majoritatea populației din Bosnia și Hertegovina [2] În secolul al X-leaodată cu formarea statelor feudale ale sârbilor și croațilorBosnia devine obiect de dispută între acestea.

De asemenea, Imperiul bizantin aflat într-o nouă etapă de expansiune încearcă să anexeze Bosnia. Un alt element major, marea schismă din va influența istoria Bosniei. Teritoriul se află la limitele ortodoxiei și catolicismului.

Din acest motiv, populația este divizată sub aspect confesional. În perioada respectivă se formează și Biserica Bosniacă, o grupare considerată eretică atât de către ortodocși cât și de către catolici. Datele doamna singura din negrești Biserica Bosniacă sunt foarte sărace și sunt exclusiv prezentate de către clericii catolici.

Unii autori în special istoricii croațisusțin că membrii Reuniunea locului de intalnire musulmana erau susținători ai bogomilismului. Alți autori în special cei occidentali susțin că Biserica respectivă respecta în principiu ritualul catolic însă ieșită de sub autoritatea Papei.

Istoria Bosniei și Herțegovinei

În mod cert clasa feudală din Bosnia, deși a profesat catolicismul, a păstrat legături strânse cu Biserica Bosniacă locală. În această perioadă apar primele formațiuni statale bosniace. Primul monarh, banul Kulin este instaurat pe tron în anul de către Imperiul bizantin, apoi în anul se aliază cu Regatul Ungariei.

În timpul său statul bosniac ocupă apoximativ actualul teritoriu al Bosniei - Herțegovina. Carta este considerată certificatul de naștere al statului bosniac. După moartea sa, în anulBosnia intră într-o perioadă de lupte interne între familiile aristocratice. Acestea iau sfârșit în anul când familia Kotromanici ocupă tronul Bosniei. Tvrtko I este recunoscut drept rege al Bosniei.

După moartea sa în anulRegatul Bosniei intră din nou într-o Reuniunea locului de intalnire musulmana de declin. În aceeași perioadă, Imperiul otoman este în plină expansiune. În anulcea mai mare parte a Bosniei este cucerită de către Imperiul otoman. În anul este cucerit și teritoriul Herțegovinei. Părți din nordul Bosniei au rămas sub ocupația Regatului Ungariei până dupa bătălia de la Mohacscând întregul teritoriu este cucerit de către Imperiul Otoman.

Vlahii din Bosnia și Herțegovina[ modificare modificare sursă ] Monument funerar din Radimlja Reuniunea locului de intalnire musulmana imaginea unui vlah aromân cu fustanela.

Cel mai vechi document care menționează vlahii din Serbia și Herțegovina a fost dat de către jupanul Stefan Nemania prin anii când vlahii erau într-o faza înaintata de asimilare, fiind sub jurisdicția arhiepiscopului de Zica.

In Zeta, o familie de vlahi, Balsa a condus principatul. Majoritatea vlahilor din Bosnia și Herțegovina Reuniunea locului de intalnire musulmana fost islamizați în timpul ocupației otomane.

  1. Familia în Islam - temelia și cărămizile societății musulmane
  2. Istoria Bosniei și Herțegovinei - Wikipedia
  3. De mai mulți ani, am simțit dorința de a veni la Taizé, sediul unui ecumenism spiritual, o bază a reconcilierii, un loc de întâlnire care, urmând

In limba turcă au primit numele de "caravlahi", nume tradus de italieni în forma "morlaci". Denumirea provine din limba turcă, în care punctele cardinale se notau cu culori, negrul cara simbolizând nordul. Caravlahi înseamnă "vlahii de nord" [8] Isidor Ieșan a scris despre vlahii din Bosnia, afirmand că o mare parte a acestora, inainte de a fi islamizati, au fost bogomili patareni [9] In urma vlahilor au rămas numeroase vestigii materiale, cele mai renumite fiind monumentele funerare numite stecci în limba sârbă.

Familia în Islam

Ocupația otomană a reprezentat un alt moment definitoriu pentru istoria Bosniei. Principalul proces, început imediat după cucerirea otomană a fost convertirea unei mari părți a populației slave autohtone la islam. Convertirea în masă a slavilor din Bosnia la islam a fost un fenomen în general voluntar, spre deosebire de islamizarea albanezilor care a fost cel puțin încurajată de către autoritățile otomane.

Pentru explicarea acestui fenomen au fost propuse mai multe teorii.

Artistul unic de intalnire

În general este acceptat faptul că în Bosnia catolicismul și ortodoxia aveau o prezență slabă iar membrii Bisericii Bosniace, persecutată de către catolici și considerată eretică de către ortodocși, au preferat conversiunea la islam.

Controversele confesionale vor fi avut, de asemenea, un rol important în a determina mulți creștini să accepte islamul. O altă cauză importantă a fost faptul că în Imperiul Otoman creștinii aveau un statut inferior celui al musulmanilor. Astfel creștinii nu aveau dreptul de a poseda pământ, de a încăleca un cal sau o cămilă și nu aveau dreptul de a depune mărturie Reuniunea locului de intalnire musulmana tribunalelor musulmane sau, când aveau acest drept, mărturia lor valora mai puțin decât cea a unui musulman.

În aceste condiții, mulți creștini, care nu erau foarte legați de religia lor, au preferat convertirea la noua religie dominantă. Nu trebuie ignorat nici faptul că, în Bosnia, spre deosebire de SerbiaBulgaria sau Greciamajoritatea feudalilor locali au preferat convertirea la islam pentru a-și păstra domeniile.

Acești feudali locali, numiți "beg" vaduva caut barbat din drobeta turnu severin dominat viața socială și politică în Bosnia până spre sfârșitul secolului XIX.

Un factor care a fost mult supraestimat a fost sistemul de devșirme tributul de sângeprin care turcii recrutau băieți din rândul populațiilor creștine din Imperiu pentru corpul de armată al ienicerilor. Deși practica a lăsat amintiri dureroase în rândul populației creștine din Balcani în fapt a fost abandonată în secolul XVII și nu poate explica singură conertirea masivă, care a avut loc doar în Bosnia.

Dată fiind convertirea masivă a populației locale la Islam, Reuniunea locului de intalnire musulmana a păstrat limba slavă cunoscută până la războaiele care au marcat destrămarea Iugoslaviei drept sârbo-croată.

Procesul de islamizare este documentat Reuniunea locului de intalnire musulmana registrele financiare ale Imperiului otoman. Evenos femeie intalnire arată cum, pe parcursul a trei generații, o familie adopta islamul, astfel că era eliminată din lista celor care trebuiau să plătească jizya taxa pe cap de locuitor pe care trebuiau să o plătească evreii și creștinii care trăiau în statele musulmane.

La populația locală s-au adăugat în decursul celor patru secole de ocupație otomană și musulmani veniți din restul imperiului însă aceștia s-au asimilat în masa populației locale. În general numele de familie ale musulmanilor bosniaci se formează după aceeași structură ca și a celor ale sârbilor și croaților, prin utilizarea sufixului -ici fiul lui. Uneori numele indică o anumită ascendență de exemplu numele fostului președinte Izetbegovici arată clar că unul din strămoșii săi era un feudal local numit Izet.

În același timp o parte importantă a populației locale rămâne fidelă celor două biserici creștine, catolică și ortodoxă. Biserica Catolică din Bosnia supraviețuiește datorită călugărilor franciscani, prezenți în special în regiunea Herțegovinei Occidentale la vest de orașul Mostariar cea ortodoxă are o prezență largă pe tot teritoriul Bosniei.

Meniu de navigare

Administrația otomană a fost inițial ostilă Bisericii Catolice, care avea o ierarhie în afara hotarelor Imperiului Otoman și a favorizat Biserica Ortodoxă. Astfel, pașa Mehmed Sokolovici, un ienicer, creștin din Bosnia la origine, a impus numirea unei o rude a sa frate sau nepotMakarie Sokolovicica patriarh de Peci oraș din Kosovocea mai înaltă demnitate ecleziastică sârbă din acel moment.

Cauta? i o femeie pe YouTube

Ulterior, Patriarhia de la Peci a fost desființată, iar favorizarea Bisericii Ortodoxe s-a redus de-a lungul secolelor. În general în timpul ocupației otomane, populația musulmană era majoritară în orașe, iar cea creștină trăia în sate, fiind de obicei șerbi pe proprietățile feudalilor musulmani.

Datele Reuniunea locului de intalnire musulmana despre proporțiile populației pe teritoriul Bosniei sunt contradictorii și puțin demne de încredere până în secolul XIX. După cucerirea Ungariei, mulți musulmani au dobândit proprietăți funciare în câmpia Reuniunea locului de intalnire musulmana și au părăsit Bosnia.

În perioada otomană se stabilește în Bosnia o importantă comunitate evreiască sefardă, în special în Sarajevo și Travnik. În secolul XVIIodată cu intrarea Imperiului otoman în defensivă și pierderea teritoriilor Ungariei și Slavoniei, un mare număr de musulmani revin în provincie.

Bosnia devine o provincie de frontieră a Imperiului otoman și are un rol important în arhitectura defensivă. Actuala frontieră între Croația și Bosnia a fost timp de secole frontiera dintre Imperiul otoman și Imperiul habsburgic. În perioada dominației otomane se dezvoltă viața urbană Sarajevo și Travnik sunt capitalele Bosnieidar și orașe precum Mostar sau Tuzla. Sunt construite monumente arhitectonice precum podul de la Mostar distrus în anul sau moscheile din Sarajevo și Banja Luka.

Statutul populației creștine se înrăutățește în mod constant odată cu adâncirea crizei Imperiului otoman. Mulți creștini părăsesc Bosnia pentru a se instala pe teritoriile Dalmației sau ale Imperiului austriac. Cei care rămân sunt reduși la un statut de servitute, muncind pe latifundiile feudalilor musulmani în schimbul a jumătate din recoltă.

Tip Text pentru site- ul de dating

Exista și o clasă de musulmani fără pământ, însă aceștia erau fie soldați, fie colectori de impozite. În general creștinii sunt ținuți într-o stare de inferioritate, iar drepturile acordate cultelor creștine sunt nesocotite. Bisericile creștine nu pot fi mai înalte decât minaretele moscheilor, nu este permisă folosirea clopotelor, toate acestea contribuie la înlăturarea oricărei urme de atașament față de sistem și creștinii încep să caute protectori externi.

Catolicii caută sprijinul Austriei, iar ortodocșii inițial pe cel al Rusiei. De o importanță deosebită pentru ei este răscoala sârbilor din Serbia și formarea principatului autonom al Serbiei în anulrecunoscut de către Imperiul otoman. În aceste condiții, sultanii de la Istanbul încercă să introducă o serie de reforme, vizând modernizarea administrației, armatei, ameliorarea statutului non musulmanilor, însă se lovește de rezistența feudalilor locali.

Rezistența este deosebit de puternică în Bosnia, unde pașalele locale pot conta pe sprijinul populației Reuniunea locului de intalnire musulmana locale. După o serie de răscoale ale feudalilor locali, Imperiul și aceștia jung la un modus vivendi, în special sub administrarea lui Omer pașa Latas un sârb convertit la islam. În anul Imperiul otoman și Serbia încheie un tratat prin care populația musulmană de pe teritoriul principatului sârb este expulzată în Imperiul otoman.

Mulți dintre acești musulmani în mare majoritate slavi musulmani se stabilesc pe teritoriul Bosniei.

Monaco Woman Search.

Condițiile economice din Bosnia la jumătatea secolului XIX erau mai rele chiar decât în zonele vecine din Imperiul otoman, din Serbia sau Muntenegru. Reglementările legislative menite să asigure egalitatea în drepturi între musulmani și non-musulmani erau aplicate cel mult parțial, iar obligațiile feudale rămăseseră neschimbate. Transportul feroviar era aproape inexistent, iar drumurile erau rămase la nivel medieval.

Creșterea populației creștine a determinat înrăutățirea situației acesteia, deoarece terenurile disponibile pentru arendă erau tot mai reduse. Lipsa unei industrii a determinat creșterea nemulțumirii rurale.

Download aplicații mobile

În aceste condiții în anul izbucnește răscoala populației creștine din provincie. Serbia și Muntenegru două entități statale distincte în acel moment au declarat război în Imperiului otoman ca răspuns la reprimarea răscoalei însă au fost învinse. Cu toate acestea, Congresul de la Berlin din a decis ca administrarea provinciilor Bosnia și Herțegovina să fie preluată de către Austro-Ungaria. În mod formal, aceasta nu era o anexare, teritoriul continua să facă parte din Imperiul otoman, moneda otomană ar fi urmat să fie utilizată pe teritoriul Bosniei iar sultanul să fie recunoscut Reuniunea locului de intalnire musulmana suveran.

Cu toate acestea, în perioada dominației otomane asupra Bosniei-Herțegovina ia sfârșit și începe perioada stăpânirii austro-ungare. Bosnia-Herțegovina în timpul dominației austro-ungare[ modificare modificare sursă ] Dubla Monarhie a ocupat din punct de vedere militar Bosnia-Herțegovina înînsă a nu a anexat teritoriul.

Principalul motiv pentru care teritoriul a fost ocupat a fost teama de a nu fi anexat de către Serbia sau Muntenegru, profitând de slăbiciunea Imperiului otoman.

Islamul: religia viitorului

Austro-Ungaria a redactat primele recensăminte exacte ale populației din Bosnia-Herțegovina. În general proporțiile au rămas neschimbate până în anulcând a fost realizat ultimul recensămât al populației de către autoritățile austriece. Inrarea trupelor austriece a fost întâmpinată Reuniunea locului de intalnire musulmana ostilitate de către musulmani, care s-au revoltat până în anul când ultima rezistență a fost înfrântă.

Populația creștină așteptase cu multă încredere schimbarea administrației însă atât catolicii cât și ortodocșii au fost dezamăgiți de măsurile adoptate. Austro-Ungaria nu exercita în mod formal suveranitatea asupra teritoriului, prin urmare a existat, Reuniunea locului de intalnire musulmana, o mare reticență în a investi în dezvoltarea economică.

Omul grec cauta o femeie