Femeia care cauta omul Oujda, + Vacante Maroc , Oferte & Sejururi - vipescorte.ro


Numărul acestor motive, precum şi gravitatea lor, au fost întotdeauna privite diferit de cele două instituţii, de Stat şi de Biserică, fiind perioade în care numărul motivelor de divorţ a fost foarte mare, acestea fiind precizate în amănunt de legea civilă 1.

Biserica n-a stabilit niciodată o listă precisă a motivelor de divorţ, orientându-se Femeia care cauta omul Oujda normele ei religioase şi morale, precum şi după legea civilă, pentru a admite sau nu divorţul. Dacă în cazul adulterului Biserica a admis divorţul, după cuvântul Mântuitorului, pentru alte motive ea s-a împotrivit apărând întotdeauna trăinicia căsătoriei şi a familiei creştine, urmând atât ceea ce Însuşi Mântuitorul a spus: ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă Matei 19, 6precum şi după învăţătura paulină: legatu-te-ai cu femeia, nu căuta despărţirea I Cor.

Motivele canonice de divorţ acceptate de Biserica Ortodoxă se găsesc în Nomocanonul în XIV titluri, orice motiv de divorţ impus prin lege civilă dacă nu se află în această colecţie nu poate fi acceptat 2.

Astăzi, într-o lume secularizată, ideea unei căsătorii ca o comunitate pentru toată viaţa între un bărbat şi o femeie apare din ce în 1 Femeia care cauta omul Oujda. Ioan N. Legislaţie şi administraţie bisericească, vol.

Cornilescu şi V. Divorţul a început să se banalizeze, această stare de fapt existentă fiind susţinută şi de marea majoritate a legislaţiilor civile, ţinându-se cont de evoluţia tradiţiilor. Dacă până la jumătatea secolului trecut divorţul apărea ca o excepţie de la regulă, dictată de morala dominantă, în zilele noastre familiile creştine se destramă cu uşurinţă, consacrând ruptura Femeia care cauta omul Oujda prin divorţ 3.

Scurt fundal asupra muzicii Rai

Numărul mare de divorţuri existente astăzi, îşi Femeia care cauta omul Oujda cauza nu numai în vieţuirea într-o societate secularizată, tot mai mult imorală, libertină şi influenţată în această direcţie fie de bogăţia materială, fie de sărăcie, dar şi în neprecizarea motivelor de divorţ prin legislaţia civilă, instanţa de judecată, bazându-se numai pe practica judiciară jurisprudenţăinevitabil în mod subiectiv, apreciază dacă pronunţă sau nu divorţul pe baza motivelor invocate de soţi.

După legislaţia civilă în vigoare astăzi, divorţul se acordă de către instanţa de judecată numai pentru motive temeinice, atunci când nu se mai pot stabili raporturi între soţi şi nu se mai poate continua convieţuirea lor. Dacă în vechea legislaţie 4, în funcţie de motivele de divorţ se putea acorda termen de conciliere şi de gândire sau se putea proceda direct la fixarea termenului de judecată, prin noua Femeia care cauta omul Oujda este regretabil faptul că s-au înlăturat termenele de conciliere şi de gândire, adoptându-se o procedură unică: preşedintele instanţei de judecată, primind Femeia care cauta omul Oujda de divorţ, va da reclamantului sfaturi de împăcare, iar dacă acesta va susţine în continuare cererea sa de divorţ, se va fixa termen pentru judecarea cauzei art.

Aşadar, exceptând acordul soţilor pentru divorţ, pentru pronunţarea divorţului 3 Cf. Pierre L HUILLIER, L indissolubilité du mariage dans le droit et la pratique orthodoxe, în Studia Canonica 21p Studiile realizate în unele ţări europene au pus în evidenţă o creştere semnificativă a ratei divorţurilor în ultimele decenii.

În România, totuşi, spre deosebire de alte ţări din Uniunea Europeană, dată fiind spiritualitatea poporului, moralitatea în spirit ortodox şi tradiţiile sale creştine, rata divorţurilor este printre cele mai scăzute. Dar, dupăcând acest decret a fost abrogat, divorţurile au început să crească, fără a atinge nivelul din Europa de Nord. Universităţii Bucureşti,pp A se vedea aici Ion P. Având în vedere misiunea Bisericii şi împlinirea scopului ei pământesc, pentru femei care cauta barbati din bujanovac neînţelegerilor, a tulburărilor, dar şi sub influenţa legislaţiilor civile, slujitorii bisericeşti, conştienţi fiind că este cu neputinţă împuţinarea puterii legislative a Bisericii în timp, după încheierea canonului canoanelor 7, au găsit de cuviinţă să introducă norme noi privind motivele de divorţ pentru evitarea consecinţelor grave ce se nasc prin menţinerea unor căsătorii care nu-şi mai pot atinge scopul, primejduindu-se atât viaţa fizică, cât şi viaţa morală sau religioasă a soţilor 8.

Femeia care cauta omul Oujda divorţul a fost acceptat de Mântuitorul Hristos pentru motive bine determinate precum moartea şi adulterul, acesta având ca efect moartea morală a soţului vinovat, pornind de aici, Biserica a socotit în timp că mai există şi alte motive care pot provoca moartea morală, religioasă, fizică parţială sau civilă a unuia dintre soţi, pronunţând divorţul bisericesc şi pentru alte categorii de motive asimilate cu moartea, socotindu-se că ele produc efecte asemănătoare cu moartea fizică, deşi nu identice.

Astfel, precum prin moartea fizică încetează legătura matrimonială, aşa şi alte cauze grave pot produce încetarea legăturii căsătoriei 9.

Video: Arabic music - Maria Maria 2021, Aprilie

Bolile curabile nu sunt un motiv de divorţ. Nu orice boală gravă conduce la desfacerea căsătoriei, ci numai acele boli care fac imposibilă continuarea căsătoriei, nemaiputându-se în acelaşi timp să fie respectate scopurile civile ale căsătoriei, sprijinul moral şi reciproc; rele purtări de ordin moral care duc la destrămarea vieţii de familie; separaţia în fapt a soţilor este admisă ca motiv de divorţ numai în cazul în care se face dovada culpei soţului pârât.

O altă clasificare este 11 : a motive hotărâte de Biserică şi întemeiate pe izvoare canonice; b motive hotărâte de stat şi primite de Biserică; c motive de divorţ cuprinse în dreptul civil, dar neprimite de Biserică, nici material, nici formal. O clasificare a motivele de divorţ care Femeia care cauta omul Oujda în vedere asimilarea unora dintre ele cu principalele motive de desfacere a căsătoriei, moartea şi adulterul, o întâlnim în Dreptul canonic ortodox al Părintelui Arhidiacon Prof. Floca, motive împărţite în 4 categorii 12 : 1.

Adulterul sau patima desfrânării constă în întrebuinţarea patologică pe care omul Femeia care cauta omul Oujda dă sexualităţii sale O astfel de patimă a apărut ca urmare a păcatului protopărinţilor noştri. În starea de după păcat, relaţiile trupeşti nu sunt condamnate, ele permiţând perpetuarea neamului omenesc, ci în cadrul căsătoriei este de condamnat 10 Dreptul bisericesc oriental, pp A Femeia care cauta omul Oujda vedea Pr.

Dând dovadă de necumpătare, omul, învăluit de mrejele păcatului, tinde spre folosirea sexualităţii numai pentru dobândirea plăcerii şi, făcând din aceasta un scop în sine, el caută astfel de plăceri şi în afara căsătoriei, încălcând astfel obligaţia matrimonială de fidelitate reciprocă.

Având în vedere faptul că adulterul este cel mai important motiv de divorţ, vom dezvolta mai jos doctrina canonică a Bisericii faţă de infidelitatea soţilor în căsătorie. Încă înainte de Părinţii veacului de aur, au existat lucrări de reală importanţă ale unor Sfinţi Părinţi şi scriitori bisericeşti, care Femeia care cauta omul Oujda conturat prin scrierile lor o vie tradiţie în viaţa bisericească privind atitudinea Bisericii faţă de divorţ şi faţă de situaţia celor divorţaţi şi recăsătoriţi.

Rai Music: Maroc versus Algeria Video: Arabic music - Maria MariaAprilie Cu o multitudine de vederi fascinante, experiențe fascinante, bucătărie delicioasă, un amestec de sunete și, mai mult, o călătorie în jurul Marocului apelează cu adevărat la simțuri. Muzica joacă un rol important în viața marocană, iar vizitatorii vor auzi mai multe genuri în timp ce explorează țara. Muzica Rai este un tip de muzică ce poate fi găsită în Maroc. Aflați mai multe despre muzica rai și locul ei în cultura marocană.

Aici menţionăm Păstorul lui Herma, lucrare de mare autoritate în Biserica secolelor al II-lea şi al III-lea, în care s-a subliniat cu claritate adulterul ca motiv de divorţ: Soţul nu trebuie să mai trăiască cu o soţie adulteră din momentul în care este conştient de acest lucru. Dar el nu trebuie să se recăsătorească, căci, făcând aşa, ar deveni el însuşi adulter. Dacă soţia se va pocăi, el este dator să o reprimească.

Tocmai pentru a fi gata să o reprimească nu trebuie el să contracteze o nouă căsătorie.

  1. Caut o femeie sa vorbeasca
  2. Ну а коль ждет успех на дороге, на грех Страх мешает тот путь отыскать.
  3. Intalnirea fetei bulgare
  4. + Vacante Maroc , Oferte & Sejururi - vipescorte.ro
  5. Быть может, даже за свой рассудок.
  6. И только когда дверь за ними закрылась, Николь дала волю слезам.

Dar pocăinţa nu poate fi acordată decât o singură dată. Aceasta este una din afirmaţiile esenţiale ale scrierii, Intalnirea bunastarii site- ului care creştinul care a păcătuit nu are decât o dată în viaţă posibilitatea de a face pocăinţă Ceea ce se spune despre bărbat este valabil şi pentru femeie, căci soţii sunt egali.

Ceea ce a spus despre adulter, Herma extinde şi asupra idolatriei. Herma se teme ca nu cumva, prin acest răspuns indulgent, să încurajeze greşeala.

Dar el vrea să împiedice recăderea celui vinovat, căci, în acest caz, n-ar mai exista iertare.

Femeia care cauta omul Oujda caut barbat pentru o noapte din Timișoara

Théologie historique, 13, Paris,p. Observăm că, deşi după învăţătura Mântuitorului Matei 5, 32; 19, 9 despărţirea de soţia adulteră era numai o permisiune 18, în perioada post-apostolică, perioadă specifică întăririi disciplinei bisericeşti în comunităţile locale, Femeia care cauta omul Oujda soţiei adultere a devenit o obligaţie morală, nemaifiind o simplă permisiune Sfântul Iustin Martirul, în a doua Apologie 20, prezintă cazul unei femei care s-a convertit la creştinism şi a părăsit viaţa sa de desfrânată, spre deosebire de soţul ei care stăruia în patima desfrânării.

Deşi femeia a insistat ca bărbatul ei să renunţe la asemenea năravuri urâcioase, el continua să săvârşească adulter, îndepărtând singur soţia de lângă el.

Socotind că este o impietate de a se culca, mai departe, cu un bărbat, împotriva legii naturale, şi care, împotriva justiţiei, încerca să-şi găsească prilejuri de plăcere în toate, a hotărât să se despartă de el. Fiind sfătuită de cei ai săi să nu se grăbească, ci să mai aştepte, nădăjduind că soţul său se va îndrepta, femeia a rămas cu soţul său.

Dar pentru faptul că soţul continua să săvârşească lucruri şi mai urâte şi pentru ca nu cumva să fie părtaşă la nedreptăţile şi nelegiuirile lui, ea s-a despărţit de el, dându-i repudiu Astfel, observăm din textul de mai sus, că dreptul bărbatului de a- şi repudia femeia se extinde şi la fete de casatorie chisinau şi aceasta datorită egalităţii soţilor în căsătorie 22, despărţirea de soţul adulter fiind nu numai un drept, 18 Ibidem, p Pr.

Împăratul Augustus în anul 18 î. Bodogae, Pr. Olimp Căciulă, Pr. Cel ce nu se despărţea de soţul Femeia care cauta omul Oujda, se făcea părtaş la patima desfrâului acestuia. Teofil al Antiohiei, ca şi apologetul Atenagora Atenianul 23, afirmă indisolubilitatea căsătoriei Matei 5, 32aşa încât cel ce ia o femeie lăsată de bărbat sau cel ce-şi lasă femeia în afară de pricină de desfrânare săvârşeşte adulter, recăsătorirea după divorţ, fiind după Teofil, interzisă pentru creştini Din cele menţionate mai sus se poate vedea cu claritate poziţia Bisericii în primele veacuri creştine faţă de divorţ, singurul motiv de divorţ, după cuvintele Mântuitorului, fiind adulterul.

Se poate constata că Site- ul de dating bolnav Părinţii anteniceeni, este o obligaţie despărţirea de soţul adulter, recăsătorirea după divorţ fiind interzisă.

5 zile în Maroc / impresii Descoperind Marocul, #EXCURSII şi CĂLĂTORII #AmFostAcolo

Marele Părinte capadocian al secolului al IV-lea, Sfântul Vasile cel Mare, vorbind despre căsătorie şi motivele de divorţ, face apel la referatul biblic al creaţiei: Bărbaţilor, iubiţi-vă femeile voastre, chiar dacă sunteţi din alte localităţi, când veniţi în comuniunea nunţii.

Jugul primit prin binecuvântare să ajungă legătură a firii, să fie unire a celor care au stat până atunci departe unul de altul! Vipera, cea mai cumplită dintre târâtoare, întâmpină spre nuntă pe mirenă. Ce vreau să spun cu acest cuvânt? Chiar dacă soţul ar avea o fire aspră şi sălbatică, soţia trebuie neapărat să-l suporte şi nici o pricină să n-o facă să rupă unirea.

Este pornit spre bătaie? Dar îi Femeia care cauta omul Oujda bărbat! Este beţiv? Dar este unit cu el potrivit firii! Este aspru şi neplăcut? Dar este mădularul tău şi cel mai de cinste dintre mădulare! Privind motivele de divorţ, Sfântul Vasile cel Mare arată în canoanele sale că adulterul este cauză întemeiată de divorţ, indiferent de cel care a păcătuit, soţul sau soţia, combătând practica vremii care acorda drepturi matrimoniale numai soţului: Hotărârea Domnului că nu-i este iertat nimănui a se desface din căsătorie afară de motivul de adulter Matei 5, 32urmând sensul cuvintelor Domnului, se potriveşte deopotrivă atât în privinţa bărbaţilor cât şi a femeilor.

Ce înseamnă Rai Music pentru Maroc - Maroc

Dar obiceiul nu este aşa; căci în privinţa femeilor aflăm rigurozitate multă în tratament, 23 În Solie în favoarea creştinilor, Atenagora Atenianul, susţinând cu tărie indisolubilitatea căsătoriei, interzice recăsătorirea după divorţ.

După apologetul grec, creştinii fie rămân în castitate, fie se mărginesc la o singură căsătorie, cea de a doua fiind adulter. În schimb, nu precizează cu exactitate dacă recăsătorirea este interzisă şi văduvilor sau numai celor divorţaţi.

Femeia care cauta omul Oujda Dating Femeie Laduva Brittany

Ci chiar de bărbatul necredincios nu s-a orânduit ca femeia să se despartă, ci trebuie să rabde din cauză că nu ştie care va fi sfârşitul. Căci ce ştii femeie, dar dacă-ţi vei mântui bărbatul? I Cor. Drept aceea, care a lăsat pe soţul său şi s-a dus la altul, este adulteră; iar cel părăsit este de iertat, şi nici ceea ce vieţuieşte laolaltă cu unul ca acesta nu se osândeşte.

Însă dacă bărbatul, despărţindu-se de soţie ar merge la alta, atât el este adulter, fiindcă o face pe dânsa să fie adulteră, cât şi ceea ce vieţuieşte împreună cu dânsul este adulteră, fiindcă a atras la ea bărbat străin can. Acest canon al Sfântului Vasile cel Mare a fost citat şi de Sfinţii Părinţi ai Sinodului Trulan, care prin canonul 87 au precizat că: Aceea care şi-a părăsit bărbatul şi se duce după altul este adulteră 27, divorţul fără motiv fiind asimilat cu adulterul dacă cel ce are iniţiativa divorţului convieţuieşte sau chiar se căsătoreşte cu o altă persoană.

La fel, canonul 48 apostolic stipulează: Dacă vreun laic, alungându-şi pe soţia sa, ar lua pe alta sau pe una părăsită de altul, să se afurisească, astfel, 26 Arhid. Aceste motive, completate prin analogie, se găsesc şi astăzi în practica Ortodoxiei ecumenice.

Sinodul local de la Cartagina din a emis regula conform căreia: S-a hotărât ca, potrivit învăţăturii evanghelice şi apostolice, nici cel lăsat de soţie, nici cea părăsită de bărbat să nu se împreune cu altcineva, ci ori să rămână aşa ori să se împace; ceea ce dacă vor dispreţui, să fie supuşi la penitenţă; în privinţa acestei chestiuni, trebuie să se ceară emiterea unei legi împărăteşti can.

Dar, aşa cum reiese şi din canonul 9, Sfântul Vasile cel Mare, răspunzând lui Amfilohiu din Iconium asupra unui fapt concret, păstrând nealterată învăţătura biblică despre indisolubilitatea căsătoriei şi desfacerea ei Matei V, 32; 19,arată că în virtutea egalităţii bărbatului cu femeia în căsătoriei, fiecare dintre aceştia este Femeia care cauta omul Oujda să ceară divorţul în situaţia dovedită de desfrâu, infidelitatea soţului fiind identică cu infidelitatea soţiei Marcu 10, Cu toate acestea, putem constata că Sfântul Vasile tratează în mod diferit desfrâul bărbatului faţă de cel al femeii, precum şi indulgenţa faţă de bărbat, acestea putându-se Femeia care cauta omul Oujda printr-o cutumă prezentă în Biserica din Capadocia, care impunea bărbatului obligaţia să se separe de femeia adulteră, însă fără a se permite şi femeii abandonarea soţului Dar şi pentru faptul Femeia care cauta omul Oujda Sfântul Vasile a luat în considerare aspectul individual Femeia care cauta omul Oujda acestei probleme, constatăm unele contradicţii în text, poziţia sa fiind lipsită de fermitate, lipsind aici pedepsele canonice pentru adulter Indulgenţa vădită a Sfântului Vasile cel Mare faţă de bărbat, toleranţa din punct de vedere disciplinar faţă de astfel de uniri, nu pot legitima concepţia conform căreia Sfântul Vasile ar permite astfel de uniri.

Ci dorind ca soţia legitimă să se întoarcă la soţul ei, marele Părinte 28 V. Petersburgp.

Lidia Buble - Lacatul si femeia (Official Video)

XXIX,nr. În acest articol, marele canonist ortodox, arată conexiunea existentă între divorţ şi recăsătorie prin faptul că posibilitatea încheierii unei noi căsătorii se bazează pe desfacerea legitimă a căsătoriei anterioare, p Arhid. Prin urmare, infidelitatea soţului este numită desfrâu, pe când cea a femeii este numită adulter.

Totuşi, în finalul canonului, Sfântul Vasile cel Mare face menţiunea: Însă dacă bărbatul, despărţindu-se de soţie ar merge la alta, atât el este adulter, fiindcă o face pe dânsa să fie adulteră, numindu-l astfel adulter pe bărbatul care-şi Femeia care cauta omul Oujda soţia şi merge la alta, dar aceasta numai pentru că o face şi pe soţia sa legitimă să fie adulteră.

Plecare 4 AM din Iasi, pentru a lua zborul Bacau - Bergamo de la Fie omul cat de doritor, fara o patanie nu se cheamă călător Nu este călătorie fara peripeții. Cel putin asta constataram noi 3 in prima dimineata. Impreuna cu 2 prietene, in drum spre atat de asteptatul aeroport Bacău, am fost entuziasmate pana la

În acelaşi timp, Sfântul Vasile a ezitat să numească adulteră pe femeia care trăieşte cu un bărbat părăsit de soţia sa, în concepţia iudaică şi greco-romană o astfel de femeie nefiind considerată adulteră 33, astfel, femeia care a lăsat pe soţul său şi s-a dus la altul, este adulteră; iar cel părăsit este de iertat, şi nici ceea ce vieţuieşte laolaltă cu unul ca acesta nu se osândeşte.

Deşi învăţătura Bisericii era că fiecare dintre soţi poate desface căsătoria pentru adulterul celuilalt soţ, totuşi, Sfântul Părinte constată în practică nerespectarea acesteia, păstrându-se vechiul obicei cu care Sfântul Părinte nu putea fi de acord 34, că numai bărbatul putea să divorţeze pentru adulterul soţiei, aceasta trebuind să tolereze adulterul soţului 35, continuându-se cu discriminarea între bărbat şi femeie şi cu privire la recăsătoria acestora, în detrimentul femeii Această practică, adică diferenţa de tratament între bărbat şi femeie, statornicită Femeia care cauta omul Oujda în rândul creştinilor, se poate explica prin legislaţia romană din acea vreme prin care erau apărate numai drepturile soţului, soţia aflându-se sub puterea părintească a acestuia.

În Biserică, infidelitatea conjugală era pedepsită, indiferent de cel ce săvârşise Femeia care cauta omul Oujda, soţ sau soţie, dar pedeapsa era mai uşoară pentru infidelitatea soţului. Astfel, soţul infidel era acuzat de desfrâu pe când soţia de adulter.

Femeia care cauta omul Oujda Cautarea HPV la femei

O astfel de distincţie între desfrâu şi adulter, între gravitatea infidelităţii soţului şi cea a soţiei, precum şi aparenta indulgenţă faţă de bărbat, o întâlnim la Sfântul Vasile cel Mare şi în canonul Dacă un bărbat vieţuind împreună cu o femeie în căsătorie, apoi nemulţumindu-se cu nunta, ar cădea în desfrâu, 32 H.

Théologie historique, 13, Parisp Pr. Însă nu avem canon de a-l supune vinovăţiei adulterului, dacă păcatul se va comite cu cea liberă de Femeia care cauta omul Oujda, căci precum se spune, adultera spurcându-se se va spurca şi nu se va întoarce la bărbatul său Ier. Drept aceea femeia va primi pe bărbatul său, dacă el s-a întors de la desfrâu; iar bărbatul va îndepărta de la casa sa pe cea întinată; şi nu este uşor a se găsi motivul în privinţa acestora, dar obiceiul aşa s-a ţinut Şi în acest canon, Părintele capadocian manifestă indulgenţă faţă de soţ, desfrâul acestuia nefiind numit adulter, iar infidelitatea lui nu este suficientă pentru ca soţia să se despartă de el.

Pedepsele canonice pentru adulter şi desfrânare sunt diferite. Astfel, pentru adulter femei care cauta barbat stabileşte oprirea de la împărtăşirea cu Sfintele Taine timp de 15 ani: Adulterul în cincisprezece ani nu se va împărtăşi de cele sfinte; şi cei cincisprezece ani i se vor împărţi lui astfel; În patru ani adică va fi tânguindu-se; iar în cinci ascultând; în patru proşternându-se; în doi împreună stând fără împărtăşire 38 can.

Deşi adulterul şi desfrânarea se canonisesc diferit, totuşi, indulgenţa Sfântului Vasile faţă de bărbat continuă prin canonisirea adulterului acestuia ca desfrânare. În canonul 77, deşi cel ce lasă pe femeia ceea ce s-a împreunat legiuit cu dânsul şi aduce pe alta, se supune, după hotărârea Domnului, pedepsei adulterului, totuşi, unul ca acesta se va canonisi astfel: un an Femeia care cauta omul Oujda se tânguiască, doi să asculte, trei să se proştearnă, iar în al şaptelea să Femeia care cauta omul Oujda împreună cu credincioşii, şi aşa se vor învrednici de proaducere de se vor pocăi cu lacrimi Aşadar, adulterul bărbatului se pedepseşte ca şi desfrânarea numai cu 7 ani, iar bărbatul părăsit neîntemeiat de soţia lui va fi iertat şi primit spre a se împărtăşi cu Biserica 42 can.

Acest fapt se poate explica prin faptul că în canonul 77, spre deosebire de canonul 58 în care se arată în mod 37 Arhid. Cert este faptul că, din cauza tradiţiei încetăţenite, contrară învăţăturii creştine, precum şi din dorinţa Sfântului Părinte de a rezolva anumite cazuri individuale, adesea apare neconcretizat principiul egalităţii dintre bărbat şi femeie, manifestând indulgenţă faţă de infidelitatea soţului.

Sfântul Vasile cunoştea acest fapt, de aceea justifică situaţia, arătând că spre deosebire de hotărârea Domnului cu privire la egalitatea soţilor can. Aşadar, Sfântul Vasile cel Mare, prin prescripţiile sale canonice, a dorit promovarea vieţii de familie şi a condamnat infidelitatea soţilor. Astfel, dacă desfrânarea nu e nuntă şi nici chiar început de nuntă, cei ce trăiesc în desfrânare mai bine este să se despartă can.

La începutul secolului al IV-lea, sinodul de la Elvira, prin canonul 9, păstra aceeaşi discriminare între soţi, interzicând soţiei înşelate de soţul său adulter să se poată recăsători, iar încălcând această reglementare canonică, femeii i se interzicea primirea Sfintei Euharistii până la moartea primului soţ sau cel puţin dacă acesta suferea de o boală gravă Aşa cum remarcă şi V.